VIDEO: Xả Trạm thu phí Ninh An vì tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua trạm