VIDEO: Sẽ quản lý chặt việc khai thác căn hộ du lịch09/12/2017