VIDEO: Biển Nha Trang trước thời điểm bão số 12 đổ bộ03/11/2017