Video: Chất vấn về vấn đề nhiều dự án chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng đã bán đất, bán căn hộ?08/07/2017