Video: Chất vấn về công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm08/07/2017