Video: Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp (SOM 1) APEC 201702/03/2017