Video: Nét đẹp văn hóa Việt trong ngày hội biển Nhũ Tiên15/12/2013