Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội thi thuyết trình về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 Nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18-10-1930 - 18-10-2021), sáng 18-10, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội thi thuyết trình về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tới dự có ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa

Ngày 1-10, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 02 ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới"; học tập chuyên đề toàn khóa "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc".

Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa

Sáng 28-9, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" cho toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên và người lao động.

 
.

các thông tin tiện ích