Tiểu đoàn 460 học tập và làm theo Bác

Thời gian qua, Tiểu đoàn 460, Trung đoàn 974, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ".

Đảng bộ Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa: Nhiều gương người tốt, mô hình hay, hiệu quả

Đảng bộ Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã lãnh đạo công ty vượt khó, hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, nhất là đã nỗ lực nhanh chóng khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12 năm 2017 và cơn bão số 8, 9 năm 2018 gây ra để cấp điện trên địa bàn, góp phần khôi phục các hoạt động sản suất, kinh doanh và ổn định sinh hoạt của người dân.

Hội Phụ nữ xã Ninh Sim: Nhiều cách làm hay, hiệu quả

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Hội Phụ nữ xã Ninh Sim (thị xã Ninh Hòa) cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực.

 
.

các thông tin tiện ích