Thế hệ trẻ noi theo gương Bác

Giai đoạn 2016 - 2021, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng đoàn viên, thanh niên đã được triển khai hiệu quả. Qua việc học đi đôi với làm theo, các cấp bộ đoàn đã cụ thể hóa bằng những công trình, phần việc thiết thực.

Phụ nữ sôi nổi học tập và làm theo Bác

5 năm qua, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đã thực hiện được nhiều hoạt động, mô hình, cách làm hay. Qua đó, lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp phụ nữ về lối sống đẹp, việc làm ý nghĩa, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu với tấm lòng biết ơn vô hạn. 

 
.

các thông tin tiện ích