Công ty TNHH 71 tuyển dụng

Ví trí tuyển dụng: 1/ 01 Kỹ thuật thi công công trình giao thông (Ưu tiên thi công BTN) + Kinh nghiệm từ 4 năm trở lên thi công hiện trường + Có khả năng làm hồ sơ hoàn công, quyết toán....  

Xí nghiệp Cơ điện - Thí nghiệm cần tuyển lao động

Căn cứ văn bản số 2165/ĐLKH-P3 ngày 31/05/2021 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hòa về việc bổ sung CNKT ngắn hạn và ủy quyền tuyển dụng CNKT ngắn hạn tại Xí nghiệp Cơ điện - Thí nghiệm.

Xí nghiệp Xây lắp Công Nghiệp Điện lực Khánh Hòa cần tuyển lao động

1. Số lượng, vị trí tuyển dụng: 20 công nhân kỹ thuật điện; 2. Mô tả vị trí công việc: Công nhân xây lắp đường dây và trạm. 3. Địa điểm làm việc: Địa bàn Tỉnh Khánh Hòa – Theo địa bàn các hạng mục công trình mà Xí Nghiệp Xây Lắp Công Nghiệp Điện Lực Khánh Hòa thực hiện thi công.  

 
.

các thông tin tiện ích