Thông báo v/v tìm đối tác bán hàng

Công ty Cổ phần Đường Việt Nam (Mã số thuế: 4200239089): là nhà sản xuất đường mía chuyên cung cấp các sản phẩm đường tinh luyện cao cấp nhãn hiệu Vietsugar.

Công ty TNHH xây dựng Trường An thông báo tuyển dụng

Tên đơn vị:  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRƯỜNG AN

Tỉnh ủy Khánh Hòa thông báo Tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2021

Tỉnh ủy Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng 51 công chức và 03 viên chức, bao gồm: ngạch Chuyên viên: 48 chỉ tiêu; ngạch Cán sự: 02 chỉ tiêu; ngạch Kế toán viên: 01 chỉ tiêu; Phóng viên hạng III: 02 chỉ tiêu; Giảng viên: 01 chỉ tiêu. làm việc tại các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các huyện, thị, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Tỉnh Đoàn và Hội Phụ nữ tỉnh, cụ thể như sau:

 
.

các thông tin tiện ích