Thông báo tuyển dụng

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường tuyển dụng: 01 vị trí kế toán; + Trình độ: Đại học; chuyên ngành: Kế toán - Tài chính; + Yêu cầu: Biết báo cáo thuế, sử dụng thành thạo các phần mềm Misa, phần mềm hỗ trợ kê khai thuế, phần mềm bảo hiểm xã hội, phần mềm dịch vụ công.

Trường Đại học Nha Trang tuyển sinh đào tạo sau đại học

Ngành tuyển sinh trình độ tiến sĩ: 1. Nuôi trồng thủy sản 2. Khai thác thủy sản 3. Công nghệ sinh học 4. Công nghệ thực phẩm 5. Công nghệ chế biến thủy sản 6. Công nghệ sau thu hoạch 7. Kỹ thuật tàu thủy

Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã huyện Vạn Ninh

Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã huyện Vạn Ninh năm 2021. Số lượng 14 chỉ tiêu, cụ thể như sau: - Công chức Tài chính - Kế toán: 01 chỉ tiêu - Công chức Văn hóa - Xã hội: 03 chỉ tiêu - Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường: 06 chỉ tiêu. - Công chức Văn phòng - Thống kê: 04 chỉ tiêu.

 
.

các thông tin tiện ích