Thông báo tuyển dụng

* Số lượng tuyển dụng: 01 người * Độ tuổi: dưới 30 * Vị trí làm việc: Thủ kho

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng

1. Chỉ tiêu, số lượng và đơn vị có nhu cầu tuyển dụng Số lượng tuyển dụng 02 lao động: Làm việc tại Phòng giao dịch huyện, thị xã và thành phố. 2. Điều kiện, tiêu chuẩn a) Điều kiện: - Có quốc tịch Việt Nam và cư trú hợp pháp tại Việt Nam; Không quá 30 tuổi (tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi); Có đơn đăng ký dự thi, có lý lịch rõ ràng được chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đang công tác xác nhận; Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc.  

Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Nha Trang trực thuộc Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghệ Nha Trang thông báo tuyển dụng lao động

1. SỐ LƯỢNG: Nhân viên làm công tác tuyển sinh: 01 người 2. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHUNG CỦA ỨNG VIÊN: - Ứng viên tuyển dụng không quá 35 tuổi, Có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc. - Lý lịch rõ ràng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. - Trình độ chuyên môn: Yêu cầu tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển (Marketing, Quản trị kinh doanh, kế toán).  

 
.

các thông tin tiện ích