Trường Mầm non Họa Mi Nha Trang tuyển dụng giáo viên, cấp dưỡng

Nhà trường cần tuyển dụng các vị trí việc làm cho năm học 2019-2020 như sau:  

Trung tâm GDTX tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển sinh

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa liên kết với các Trường Đại học, các Học viện có uy tín, có chất lượng, tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng các ngành học, bậc học sau đây:

Thông báo tuyển dụng lái xe

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng nhân viên lái xe làm việc tại các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

 
.

các thông tin tiện ích