Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - Chi nhánh Khánh Hòa thông báo

THÔNG BÁO 1. Tên tổ chức bán tài sản: Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - Chi nhánh Khánh Hòa 2. Thông tin tài sản và giá bán:  

Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - Chi nhánh Khánh Hòa thông báo

1. Tên tổ chức bán tài sản: Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - Chi nhánh Khánh Hòa 2. Thông tin tài sản và giá bán:

Ngân hàng cần thanh lý các xe chuyên dùng

- Ngân hàng cần thanh lý các xe chuyên dùng, xe ô tô, gồm: 1) Xe ô tô TOYOTA 12 chỗ - Việt Nam - Sản xuất năm: 2003; Giá khởi điểm: 70.450.000đồng. 2) Xe ô tô chuyên dùng ISUZU 5 chỗ - Nhật Bản - Sản xuất năm: 2001; Giá khởi điểm: 58.080.000 đồng. 3) Xe ô tô chuyên dùng ISUZU 5 chỗ - Nhật Bản - Sản xuất năm: 2001; Giá khởi điểm: 67.520.000 đồng. 4) Xe ô tô chuyên dùng HUYNHD 5 chỗ - Hàn Quốc - Sản xuất năm: 2003; Giá khởi điểm: 98.690.000 đồng.

 
.

các thông tin tiện ích