Thông báo thanh lý tài sản

1. Tên tài sản, giá khởi điểm: - Tên tài sản: Bình acquy các loại đã qua sử dụng đã hư hỏng - Số lượng bình: 398; Khối lượng ước tính (kg): 10.465 - Giá khởi điểm: 188.368.200 đồng đã bao gồm 10% thuế GTGT  

Cần thanh lý

* Ngân hàng cần thanh lý 05 máy ATM, gồm: - 03 máy ATM NCR P77 - Năm sử dụng: 2006, 2007 - Giá: 3.000.000 đồng/máy - 01 máy ATM Diebold Opteva 562 - Năm sử dụng: 2009 - Giá: 1.000.000 đồng/máy - 01 máy ATM NCR P70 Lobby - Năm sử dụng: 2005 - Giá: 1.000.000 đồng/máy

Công ty xăng dầu Phú Khánh thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý

a. Công ty xăng dầu Phú Khánh bán đấu giá tài sản thanh lý + Lô 1: Xe chữa cháy hiệu Zil. + Lô 2: Các hạng mục vật tư bán phế liệu.  

 
.

các thông tin tiện ích