Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng

Họ và tên chủ sở hữu: Công ty TNHH MTV Thương mại xây dựng Đức Thịnh Nha Trang. Địa chỉ: 153 Nguyễn Trãi, phường Phước Tiến, TP. Nha Trang. Hiện công ty là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau: Loại xe máy chuyên dùng: Xe đào bánh lốp. Màu sơn: màu cam.  

Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng

Họ và tên chủ sở hữu: Công ty TNHH MTV Thương mại xây dựng Đức Thịnh Nha Trang.  

Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng

Họ và tên chủ sở hữu: Công ty TNHH MTV Thương mại xây dựng Đức Thịnh Nha Trang.  

 
.

các thông tin tiện ích