Sang nhượng đất

Sang nhượng đất mặt đường bê tông Hương lộ hiện trạng 10m, thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh

UBND TP. Nha Trang thông báo về việc thu hồi đất

UBND thành phố Nha Trang thông báo về việc thu hồi đất số 887/TB-UBND ngày 05/6/2019 và thông báo số 158/HĐBT ngày 12/7/2019 việc di dời mồ mả để thực hiện Dự án Kè chống sạt lở khu vực Núi Sạn, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang: .....

UBND thành phố Nha Trang thông báo về việc thu hồi đất

UBND thành phố Nha Trang thông báo về việc thu hồi đất số 887/TB-UBND ngày 05/6/2019 và thông báo số 158/HĐBT ngày 12/7/2019 việc di dời mồ mả để thực hiện Dự án Kè chống sạt lở khu vực Núi Sạn, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang:

 
.

các thông tin tiện ích