Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa Chi nhánh Vạn Ninh thông báo

1. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lưu Thống Thắng do nhận tặng cho bằng Giấy viết tay của hộ ông Lưu Dủ và bà Lâm Huệ Trân ngày 20/5/2002

Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án Khu đô thị Mỹ Gia thông báo

Để thực hiện dự án Khu đô thị Mỹ Gia, TP Nha Trang, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị Mỹ Gia, thành phố Nha Trang như sau:  

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đường Vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội thông báo

1. Niêm yết công khai phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp bị giải tỏa bởi dự án Đường Vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội để hộ gia đình và cá nhân đóng góp ý kiến: - Kèm Phương án dự kiến (Đợt 3): 01 trường hợp / 01 thửa. 2. Địa điểm niêm yết: Tại Trụ sở UBND phường Ngọc Hiệp và Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa.  

 
.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 38 giây...