Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Nha Trang thông báo

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Nha Trang (viết tắt là Chi nhánh Nha Trang) đang làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) của ông Phạm Tùng, thường trú số 10/19 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1-7-2014 nhưng chỉ có hợp đồng, giấy tờ về chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định đối với các thửa đất sau:

UBND xã Cam Hải Đông thông báo

Căn cứ Thông báo thu hồi đất số 08/TB-UBND ngày 22-1-2016 của UBND huyện Cam Lâm về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải, tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.    

Thông báo

1. Niêm yết phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp bị giải tỏa bởi dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang để hộ gia đình và cá nhân đóng góp ý kiến: - Kèm Phương án dự kiến (Đợt 03): 11 trường hợp.

 
.

các thông tin tiện ích