Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh thông báo

1. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Cầu và bà Đào Thị Lang do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay ngày 15-7-2010

Thông báo

UBND TP. Nha Trang thông báo về việc điều chỉnh Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án như sau:  

Thông báo chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thửa đất số 327 tờ 11 diện tích 690m2, loại đất ONT+CLN đã được UBND huyện Diên Khánh cấp GCNQSDĐ số phát hành L 311534, vào sổ 00404 ngày 29/9/1998 cho hộ ông Nguyễn Văn Tiến và bà Hoàng Thị Hường. Đến năm 2005, thửa đất số 327 tờ 11 diện tích 690m2 được chỉnh lý thành 3 thửa: 1163, 1164, 1165.

 
.

các thông tin tiện ích