Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn

Thứ Năm, 02/02/2023, 23:35 [GMT+7]

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN


Gói thầu: Mua sắm máy vi tính xách tay phục vụ cho công tác chuyên môn và chuyển đổi số cơ quan Thanh tra tỉnh Khánh Hòa năm 2023 Thanh tra tỉnh tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm máy vi tính xách tay phục vụ cho công tác chuyên môn và chuyển đổi số cơ quan Thanh tra tỉnh Khánh Hòa năm 2023.


- Hình thức: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.


- Địa điểm cung cấp dịch vụ: Thanh tra tỉnh Khánh Hòa - 26 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Hồ sơ yêu cầu được phát hành từ 03/02/2023 đến 09/02/2023.


- Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Tổ đấu thầu Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ 26 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Liên hệ bà Nguyễn Thị Hồng Thảo - Phó Chánh Văn phòng, Thanh tra tỉnh, số điện thoại: 0915788489).


- Thời điểm đóng thầu: 09/02/2023.


- Thời điểm mở thầu: hồ sơ đề xuất của nhà thầu được mở công khai vào ngày 09/02/2023 tại Văn phòng Thanh tra tỉnh.


Chỉ dẫn yêu cầu đối với nhà thầu như bản Hồ sơ chào hàng cạnh tranh rút gọn theo thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn. Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ 26 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, điện thoại 0258.3527135.


Kính mời nhà thầu đến đăng ký chào hàng cạnh tranh rút gọn (có mẫu kèm theo hồ sơ chào hàng cạnh tranh rút gọn).

.

các thông tin tiện ích