Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thông báo mời chào giá hạng mục: "Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nhà ga T1 Cảng HKQT Cam Ranh năm 2022".

Thứ Ba, 20/09/2022, 22:32 [GMT+7]

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ


Hạng mục: “Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nhà ga T1 Cảng HKQT Cam Ranh năm 2022”.

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá hạng mục: “Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nhà ga T1 Cảng HKQT Cam Ranh năm 2022”.


Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:


1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:


- Yêu cầu đối với hạng mục thực hiện vui lòng truy cập theo link sau:


(https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thongbao-moi-chao-gia-hang-muc-cung-cap-dich-vu-thu-gom-van-chuyen-xu-ly-racthai-nha-ga-t1-cang-hkqt-cam-ranh-nam-2022).


2. Thời gian, địa điểm giao nhận hồ sơ chào giá:


- Thời hạn đăng tải hồ sơ chào giá: Từ 08 giờ 00 ngày 21/9/2022 đến 09 giờ 00 ngày 26/09/2022


- Thời hạn nộp hồ sơ chào giá: Trước 09 giờ 00 ngày 26/9/2022


- Phương thức nộp hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh


- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Văn thư - Cảng hàng không quôc tế Cam Ranh, Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.


3. Thông tin liên hệ:


- Phòng Kỹ thuật Hạ tầng - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh


- Tel: (0258) 3989988


- Người liên hệ: Ông Nguyễn Ngọc Long, Phó Trưởng Phòng KTHT - Tel:0917.341.299, ông Phạm Ngọc Khánh - Chuyên viên môi trường - Tel: 033.934.7617


4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:


- Có giấy phép đăng ký kinh doanh và đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp với tính chất của hạng mục. (Bản sao)


- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với TCT Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.


- Các yêu cầu năng lực, kinh nghiệm khác: Chi tiết theo bảng 02 đính kèm.

 

.

các thông tin tiện ích