Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: "Sửa chữa, thay thế đèn âm trần cho khu vực cách ly ga đến Cảng HKQT Cam Ranh".

Sửa chữa, thay thế đèn âm trần cho khu vực cách ly ga đến Cảng HKQT Cam Ranh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP/ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: "Sửa chữa, thay thế đèn âm trần cho khu vực cách ly ga đến Cảng HKQT Cam Ranh".  

Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - Chi nhánh Khánh Hòa thông báo

1. Tên tổ chức bán tài sản: Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - Chi nhánh Khánh Hòa. 2. Thông tin tài sản và giá bán: 3. Thời gian xem tài sản: Trong giờ hành chính.  

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thông báo tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: "Thực hiện hồ sơ cấp giấy phép môi trường theo quy định cho Cảng HKQT Cam Ranh".

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá: https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-moi-chao-gia-v-v-thuc-hien-ho-so-cap-giay-phep-moi-truongcho-cang-hkqt-cam-ranh 2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá: - Thời hạn đăng tải hồ sơ chào giá: Từ 8 giờ ngày 26/9/2022 đến 9 giờ ngày 29/9/2022 - Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: 9 giờ ngày 26/9/2022. - Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

 
.

các thông tin tiện ích