Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thông báo tổ chức mời chào giá

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: "Mua sắm hóa chất phục vụ cho Hệ thống điều hòa không khí trung tâm Chiller và Hệ thống xử lý nước thải 06 tháng đầu năm 2021 – Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh".

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thông báo mời chào giá

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá: Vui lòng truy cập đường link bên dưới như sau: https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/tin-tuc-hoat-dong-2/thong-baomoi-chao-gia-v-v-cung-cap-dich-vu-van-chuyen-trang-thiet-bi-tu-cang-hkqt-cam-ranh-dencang-hkqt-cat-bi-cang-hkqt-vinh-cang-hk-lien-khuong-cang-hk-buon-me-thuot-cang-hk-thoxuan-cang-hk-dien-bien-va-cang-hk-ca-mau  

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thông báo mời chào giá

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục "Cung cấp vật tư phục vụ công tác bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện năm 2021 tại Cảng HKQT Cam Ranh".

 
.

các thông tin tiện ích