Về việc: Kêu gọi đầu tư/ hợp tác đầu tư thực hiện dự án Trường mầm non trong dự án Khu đô thị mới Phước Long

Công ty Cổ phần Phát triển nhà và Đô thị HUD Nha Trang (HUD Nha Trang) là chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Phước Long, thành phố Nha Trang theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án: 1082007576 chứng nhận lần đầu ngày 27/05/2021.  

Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần tỉnh Khánh Hòa thông báo mời thầu

Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần tỉnh Khánh Hòa xin thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu "Cung cấp, lắp đặt Cửa nhôm kính cường lực hệ Xingfa và Cửa trượt khu khám bệnh" với những nội dung sau:  

Trung tâm Công báo Khánh Hòa thông báo mời chào hàng gói thầu: "Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin"

Trung tâm Công báo Khánh Hòa  có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin thuộc hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin "Nâng cấp Trang thông tin điện tử Công báo Khánh Hòa" với nội dung như sau:  

 
.

các thông tin tiện ích