Thông báo mời chào giá

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau: 1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá: Chi tiết theo link đính kèm: https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/noi-bo/thong-bao-moi-chao-gia-2 2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá: - Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Trước 10h00 ngày 26 tháng 11 năm 2020 - Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thông báo mời chào giá

V/v: Sửa chữa hệ truyền động của các cổng ra/vào sân bay Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục Sửa chữa hệ truyền động của các cổng ra/vào sân bay (cổng số 1A, cổng 01, cổng số 02, cổng số 03).

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thông báo tổ chức mời chào giá

V/v: Cung cấp công cụ dụng cụ lao động năm 2020 cho Cảng HKQT Cam Ranh Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục "Cung cấp công cụ dụng cụ lao động năm 2020 cho Cảng HKQT Cam Ranh".

 
.

các thông tin tiện ích