Thông báo mời thầu

- Bên mời thầu: Hội đồng xét chọn thầu kinh doanh, khai thác và quản lý  chợ thành phố Nha Trang.     - Tên gói thầu: Kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Vĩnh Thọ - Lần 2. - Tên chợ đấu thầu: Chợ Vĩnh Thọ.

BIDV Phú Yên thông báo bán đấu giá tài sản

1. Tài sản cần bán: - Tên tàu: Xuân Thành.      - Số đăng ký: PY-99999-TS. - Năm đóng: 2015.    

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Tài sản đấu giá: Giá trị tận thu lâm sản rừng sản xuất là rừng trồng bị thiệt hại do bão số 12 năm 2017 tại xã Khánh Bình, Khánh Trung, Khánh Hiệp - huyện Khánh Vĩnh - tỉnh Khánh Hòa

 
.

các thông tin tiện ích