Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại số 29 Phan Bội Châu, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.  

Thông báo mời thầu

Về việc đầu tư trang thiết bị lắp đặt Camera an ninh tại phường Phước Hòa UBND phường Phước Hòa chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu "Đầu tư trang thiết bị lắp đặt Camera an ninh tại phường Phước Hòa".

Thông báo đấu giá tài sản

Địa chỉ: Số 100 Duy Tân, Phường 5, TP Tuy Hòa, Phú Yên; 2, Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên. Địa chỉ: Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; 3, Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00, ngày 27/03/2020

 
.

các thông tin tiện ích