Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thông báo mời chào giá

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: "Mua sắm hóa chất phục vụ cho Hệ thống điều hòa không khí trung tâm Chiller và Hệ thống xử lý nước thải 06 tháng cuối năm 2020 – Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh".

Thông báo mời chào giá

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá: Vui lòng truy cập đường dẫn sau: https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/ket-noi-doanh-nghiep/thong-bao-moi-chao-gia-v-v-lap-dat-he-thong-hien-thi-thong-tin-chuyen-bay-fids  

Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - Chi nhánh Khánh Hòa thông báo bán đấu giá tài sản

Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - Chi nhánh Khánh Hòa đang có nhu cầu bán đấu giá tài sản thế chấp để thu hồi vốn vay.  

 
.

các thông tin tiện ích