Thông báo bán đấu giá cổ phần

Căn cứ Quyết định số 253/QĐ-ĐTKDV ngày 23/06/2020 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa

Thông báo đấu giá tài sản

* Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa (Địa chỉ: 105 đường Tô Hiệu, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang,tỉnh Khánh Hòa).

Thông báo nhu cầu mua sắm tài sản

Tên thiết bị: Máy lạnh Trane; Model: TWE24ED/TTA240ED; Công suất: 243.000 BTU/h; Chất lượng: Mới 100%; Xuất xứ: Thái Lan; Năm sản xuất 2020.  

 
.

các thông tin tiện ích