Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo

Về việc chuyển Trụ sở làm việc của Ban Tiếp công dân tỉnh Khánh Hòa Thực hiện Công văn số 11172/UBND-XDNĐ ngày 15/11/2022 của UBND tỉnh về việc giải quyết đề xuất Trụ sở làm việc của Ban Tiếp công dân tỉnh

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Diên Thọ (giai đoạn 2)

Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Diên Thọ (giai đoạn 2)

Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển đối với 01 chỉ tiêu công chức Văn hóa

Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển đối với 01 chỉ tiêu công chức Văn hóa – Xã hội thuộc UBND xã Phước Đồng. - Thời gian gia hạn tiếp nhận hồ sơ: từ 08 giờ 00 phút, ngày 01/02/2023 đến 16 giờ 00 phút, ngày 14/02/2023 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

 
.

các thông tin tiện ích