Mất giấy tờ

Tôi tên là Nguyễn Thị Minh Thanh, Pháp danh: Thiện Trang, hiện là đại diện Chùa Vương Xá, địa chỉ: 44-46 đường Phương Sài, phường Phương Sài, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Khoảng tháng 2-2023, trên đường Hồng Lĩnh, phường Phước Hòa, tôi có đánh rơi 1 tập hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: Thửa đất số 290, tờ bản đồ số 7, địa chỉ: 44 đường Phương Sài, phường Phương Sài, TP. Nha Trang,

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 03/3/2023, Công ty TNHH DV Xây dựng Lan Huy; Mã số thuế: 4201898006; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 5/19 Chế Lan Viên, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 16/02/2023, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Tân Gia Phú; Mã số thuế: 4201087061; Địa chỉ: Quốc lộ 1, thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Tân Gia Phú sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

 
.

các thông tin tiện ích