Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 08/11/2022, Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường & Tư Vấn Phát Triển NBB; Mã số thuế: 4201439838; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 130 Nguyễn Chích, Phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Công ty cổ phần Tập đoàn Vật tư Nông nghiệp Khánh Hòa, địa chỉ 27 đường 2/4, phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, điện thoại 02583.829710, 0979805279.

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 02/11/2022, Công ty TNHH Xây dựng và Bê tông Bắc Kạn; Mã số thuế: 4700284146; Địa chỉ: Khuổi Nhầu, xã Thanh Tịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

 
.

các thông tin tiện ích