Ông Võ Ngọc Nhơn mất giấy tờ

Tôi có làm mất giấy tờ xe máy điện bao gồm: 01 hóa đơn giá trị gia tăng số 0000088 ngày 07/03/2019 do công ty TNHH TM & DV ô tô xe máy Hưng Thịnh cung cấp và 01 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe máy điện KLARA-A2; SK: RPXM2SHLVKEA00980; SM: RBNFFCHAA18B240006.

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo 1.    Kể từ ngày 28/02/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0007430 đến số 0010000 của Công ty TNHH Nước sốt Đặc Sản Việt DASAVI, mã số thuế: 4200777249, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

Sacombank thông báo chuyển địa điểm tạm thời trụ sở phòng giao dịch Cam Ranh

Căn cứ Giấy phép số 006/NH-GP ngày 05/12/1991 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Giấy phép số 005/GP-UB ngày 03/01/1992 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh v/v cho phép Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín thành lập và hoạt động;    

 
.

các thông tin tiện ích