Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1.    Kể từ ngày 10/10/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0000142 đến số 0000203 của Công ty TNHH Nước sốt Đặc Sản Việt DASAVI, mã số thuế: 4200777249, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa có giá trị sử dụng

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 05/10/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0000100 đến số 0000141 của Công ty TNHH Nước sốt Đặc Sản Việt DASAVI, mã số thuế: 4200777249, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa có giá trị sử dụng.

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 2/10/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/10P, từ số 0000074 đến số 0000500 của Công ty TNHH MTV Nhật Triệu, mã số thuế:4201227569, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 70 Vạn Hòa, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

 
.

các thông tin tiện ích