Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 15/07/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AL/11P, từ số 0000984 đến số 0001000 của Công ty TNHH TV - XD Trung Tín, mã số thuế: 4201703472, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Phú Ân Nam 2, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Kể từ ngày 21/07/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn AA/19E, từ số 0001042 đến số 0002000 của Công ty TNHH Xây dựng Dũng Thành Công, mã số thuế: 4201818882, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tầng 4, tòa nhà EMC, 62 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Cam Ranh thông báo mất giấy tờ

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa. MST: 4200284035 Nguyên vào hồi 11h đến 11h10 ngày 03/6/2021, trên đoạn đường từ văn phòng Công ty đến Trạm xăng dầu thuộc thôn Hòn Quy, nhân viên của Công ty có mang bản chính các Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của Công ty để làm hồ sơ chứng thực và bị đánh rơi. Chi tiết như sau:

 
.

các thông tin tiện ích