Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo

Kể  từ  ngày  01/9/2015,  Công  ty  cổ  phần  Điện  lực  Khánh  Hòa  đã  chính  thức đưa Trung tâm chăm sóc khách hàng sử dụng điện với đầu số 19001909 vào hoạt động phục vụ Quý khách. Trong thời gian qua, thông qua các góp ý, kiến nghị và yêu cầu dịch vụ điện của khách hàng gọi về tổng đài 19001909 đã giúp cho Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ.

Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo

Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo tổ chức chương trình khuyến mãi "Cơ hội nhận quà tặng khi liên hệ Tổng đài CSKH 19001909"

Thông báo tổ chức chương trình khuyến mãi

Kính gởi Quý khách hàng sử dụng điện! Kể từ ngày 01/9/2015, Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã chính thức đưa Trung tâm chăm sóc khách hàng sử dụng điện với đầu số 19001909 vào hoạt động phục vụ Quý khách. Trong thời gian qua, thông qua các góp ý, kiến nghị và yêu cầu dịch vụ điện của khách hàng gọi về tổng đài 19001909 đã giúp cho Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ.

 
.

các thông tin tiện ích