Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thông báo tạm ngừng cung cấp nước

Về việc kế hoạch đấu nối ống HDPE Dn110, D315 đường Nguyễn Trãi Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa sẽ thực hiện dự án cải tạo, đấu nối ống cấp nước tại ngã ba Nguyễn Trãi - Đề Pô, Nguyễn Trãi - Võ Trứ. Do đó, công ty thông báo việc tạm ngừng cung cấp nước như sau:

Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 7 thông báo mời quan tâm

Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 7 thuộc Tổng Công Ty Viễn Thông MobiFone có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà cung cấp cho công việc "Cung cấp dịch vụ thu cước thuê bao MobiGold tại Tỉnh Khánh Hòa", sử dụng nguồn chi phí SXKD của Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 7.  

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thông báo

Kế hoạch đấu nối ống HDPE Dn300 tại ngã 3 đường Nguyễn Đình Chiểu và đường 2/4 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa sẽ tiến hành đấu nối ống HDPE Dn300 tại ngã ba đường Nguyễn Đình Chiểu và đường 2/4, nhằm đảm bảo việc cung cấp nước ổn định đến khu vực phía Bắc thành phố Nha Trang. Do đó, Công ty thông báo việc tạm ngừng cung cấp nước như sau:

 
.

các thông tin tiện ích