Bố cáo thành lập Văn phòng Luật sư Khả Nam

1. Tên gọi đầy đủ của Văn phòng Luật sư: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ KHẢ NAM 2. Địa chỉ trụ sở: 125 Chung cư CT5 Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa; Điện thoại: 0933137016 3. Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hiền

Bố cáo thành lập văn phòng công chứng

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG LÊ THỊ TOÀN, được thành lập theo Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng số 10/TP-ĐKHĐ do Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 22/10/2020  

Bố cáo thành lập Văn phòng Công chứng

Văn phòng Công chứng Lê Thị Kim Anh được thành lập theo Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Giấy đăng ký hoạt động số 10/TP-ĐKHĐ ngày 17/9/2020 do Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp.

 
.

các thông tin tiện ích