Bố cáo thành lập Văn phòng công chứng Phạm Văn Thông

Văn phòng Công chứng Phạm Văn Thông được thành lập theo Quyết định số 3353/QĐ- UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Giấy đăng ký hoạt động số 15/TP-ĐKHĐ ngày 08/01/2021 do Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp. Địa chỉ trụ sở: Tổ Dân phố Đông Môn 4, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 0903 514 232.

Bố cáo thành lập Văn phòng công chứng Vũ Huy Du

Văn phòng Công chứng Vũ Huy Du được thành lập theo Quyết định số 2949/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Giấy ĐKHĐ số 14/TP-ĐKHĐ ngày 28/12/2020 do Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp.

Bố cáo thành lập Văn phòng công chứng Võ Thị Mỹ Nam

Văn phòng Công chứng Võ Thị Mỹ Nam được thành lập theo Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Giấy ĐKHĐ số 11/TP-ĐKHĐ ngày 19/11/2020 do Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp.

 
.

các thông tin tiện ích