Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Sáu, 22/10/2021, 22:29 [GMT+7]
1. Kể từ ngày 20/09/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/15P, từ số 0000088  đến số 0000500 và  loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn NT/20E, từ số 0000005 đến số 0000450 của Công ty TNHH Đại Nhân Nha Trang, mã số thuế: 4201650929, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Ngã 2, xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.
 
 2. Kể từ ngày 23/09/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn DT/16P, từ số 0001974 đến số 0002500 của Công ty TNHH VLXD Định Tường, mã số thuế: 4200636008, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Quốc lộ 1, thôn Khánh Phú Trung, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.
 
3. Kể từ ngày 23/09/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TH/11P, từ số 0001988 đến số 0002500 của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại & Dịch vụ Toàn Hưng, mã số thuế: 4200206171, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Nam 2, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.
 
4. Kể từ ngày 24/09/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TT/19E, từ số 0000028 đến số 0000500 và loại hóa đơn xuất khẩu, ký hiệu mẫu 06HDXK3/001, ký hiệu hóa đơn TT/13P, từ số 0000016 đến số 0000500 của Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến, mã số thuế: 4200340233, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Khu Bình Tân, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.
 
5. Kể từ ngày 29/09/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn CT/16P, từ số 0006241 đến số 0006250, số 0006300, từ số 0006304 đến số 0006350, và từ số 0006356 đến số 0010000; loại vé chòi nhỏ, ký hiệu mẫu 01/GTKT2/11, ký hiệu hóa đơn CT/16P, từ số 0000124 đến số 0002000; loại vé chòi lớn, ký hiệu mẫu 01/GTKT2/12, ký hiệu hóa đơn CT/16P, từ số 0000616 đến số 0002000; loại vé chòi biển, ký hiệu mẫu 01/GTKT2/10, ký hiệu hóa đơn CT/17P, từ số 0001284 đến số 0002000; loại vé chòi lớn, ký hiệu mẫu 01/GTKT2/13, ký hiệu hóa đơn CT/18P, từ số 0000001  đến số 0010000; loại vé chòi biển, ký hiệu mẫu 01/GTKT2/14, ký hiệu hóa đơn CT/18P, từ số 0000001 đến số 0010000; loại vé vào cổng, ký hiệu mẫu 01/GTKT2/15, ký hiệu hóa đơn CT/18P, từ số 0000153 đến số 0020000 và loại vé ghế bố, ký hiệu mẫu 01/GTKT2/16, ký hiệu hóa đơn CT/18P, từ số 0000200 đến số 0020000 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cát Trắng tại Nha Trang, mã số thuế: 0303145406-001, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố 9, Đông Cát, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.
 
 6. Kể từ ngày 30/09/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn SD/11P, từ số 0000975 đến số 0001000 và loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn SD/15P, từ số 0000001 đến số 0002000 của Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang, mã số thuế: 4200719977, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 06 đường Bãi Dương, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.
 
 7.  Kể từ ngày 05/10/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn NH/20E, từ số 0000033 đến số 0001000 của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tân Nhật Hưng, mã số thuế: 4201695630, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Xuân Trung, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.
 
8. Kể từ ngày 11/10/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn AA/19E, từ số 0000317 đến số 0012000 của Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Đức Phú Gia, mã số thuế: 0401556718-001, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 07 Lê Lợi, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.
 
9. Kể từ ngày 01/10/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/17P, số 0000028  của Công ty TNHH Cơ Khí Hưng Phát Cam Ranh, mã số thuế: 4201738972, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Phú Lộc, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.
 
10. Kể từ ngày 05/10/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, từ số 0098393 đến số 0098400  của Công ty TNHH TM SX Ngọc Thành Phát , mã số thuế: 4201783453, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 208 Đồng Khởi, Thôn Tây 2, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.
 
11. Kể từ ngày 14/10/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/15P, từ số 0000088 đến số 0000500 và  loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn NT/20E, từ số 0000005 đến số 0000450 của Công ty TNHH Đại Nhân Nha Trang, mã số thuế: 4201650929, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Ngã 2, xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.
 
12. Kể từ ngày 18/10/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn SD/11P, từ số 0000975 đến số 0000976 của Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang, mã số thuế: 4200719977, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 06 đường Bãi Dương, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.
.

các thông tin tiện ích