Thông báo

Thứ Năm, 09/07/2020, 11:58 [GMT+7]
Công an huyện Vạn Ninh hiện đang tạm giữ 622 phương tiện xe mô tô, xe máy, xe đạp điện, xe ba gác các loại… (Có danh sách kèm theo) vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đến nay đã hết thời hạn tạm giữ nhưng người vi phạm không đến xử lý mà không có lý do chính đáng hoặc không xác định được người vi phạm.
 
- Căn cứ Luật giao thông đường bộ;
 
- Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;
 
- Căn cứ Nghị định số 31/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.
 
Công an huyện Vạn Ninh thông báo ai là chủ sở hữu, người vi phạm, người quản lý, sử dụng hợp pháp số xe mô tô, xe máy nói trên liên hệ Công an huyện Vạn Ninh (qua Đội Cảnh sát giao thông, địa chỉ: 471 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, số điện thoại: 02583.911.119) để giải quyết.
Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có cá nhân hoặc tổ chức có liên quan đến nhận thì Công an huyện Vạn Ninh ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.
 
 
 

DANH SÁCH

PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH QUÁ THỜI HẠN TẠM GIỮ

 


TT

Đặc điểm, chủng loại, số hiệu, nhãn hiệu, số đăng ký (nếu có), xuất xứ (nếu có), tình trạng thực tế của phương tiện

 1         

- Số máy: FMJ-025677

- Số khung: W7H025677

- Số loại: 125

- Nhãn hiệu: AGASI

- Dung tích: 120

- Màu sơn: Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 14/06/2008

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

 2         

- Số máy: VDEJQ152FMHB150177

- Số khung: RPEXCH8PEBA150177

- Số loại: 110BS

- Nhãn hiệu: ESPERO

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

3

- Số máy: FMH207578

- Số khung: M7B007578

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:DAISAKI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

4

- Số máy: FMH-1004827

- Số khung: UM5X-004827

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:ZALUKA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

5

- Số máy: LC150FMG01621426

- Số khung:X5100*600007889

- Số loại:

- Nhãn hiệu: SOEM

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

6

- Số máy:FMH-010396

- Số khung: VDGBCH0B4DG000396

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:SUNGGU

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

7

- Số máy: 5WP9-012711

- Số khung: 906Y012711

- Số loại: MIO

- Nhãn hiệu: YAMAHA

- Dung tích:113

- Màu sơn: Đen Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 28/07/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

 8 

- Số máy: E432-VN203447

- Số khung: E49L050203447

- Số loại:SMASH

- Nhãn hiệu:SUZUKI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

 9 

- Số máy: 150FMG80307966

- Số khung: CG0012U307966

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: DAYANG

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 21/01/2003

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

10 

- Số máy: 0083484

- Số khung: 0083484

- Số loại: C100

- Nhãn hiệu: DREAM

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 09/01/1997

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

11 

- Số máy: FMC-990118528

- Số khung: CGLC8X2D02114

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: SWAN

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 11/04/2000

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

12 

- Số máy: VTT31JL1P50FMG000213

- Số khung: TT6XP00213

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: EQUA

- Dung tích:  97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 18/01/2007

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

13

- Số máy: RNRHD152FMH102299

- Số khung: Rỉ sét, mục nát

- Số loại:

- Nhãn hiệu: MAIESTY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

14

- Số máy: FMH-033010

- Số khung: CH022TT033010

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:MAIESTY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

15

- Số máy:VUMYG150FMG127848

- Số khung: RL1DCG2HY7B127848

- Số loại:100

- Nhãn hiệu:TRAENCOMOTOR

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

16

- Số máy: VPD0R152FMH00023292

- Số khung: Rỉ sét, mục nát

- Số loại:

- Nhãn hiệu: KAWASAKI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

17

- Số máy: FMH-1011849

- Số khung: UM5X011849

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: ZALUKA

- Dung tích:108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 03/07/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

18  

- Số máy: FMHV370608

- Số khung: MN7H000608

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: XINGEU

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

19

- Số máy: VHLFM152FMHV01127239

- Số khung: RMNWCHSMN9H002739

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:SYMEN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

20

- Số máy:2812510

- Số khung:2812394

- Số loại:CF50

- Nhãn hiệu:CHALY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

21 

- Số máy: 0150FMG0002964

- Số khung: RMEDCG9ME5A002964

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

22

- Số máy:FMHSV001177

- Số khung: ND91L01177

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

23

- Số máy: FMHB006305

- Số khung: CH014TT006305

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:NAKASEI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

24

- Số máy: FMG-35C301197

- Số khung: CG075DR001067

- Số loại:100

- Nhãn hiệu:WIFE

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

25

- Số máy: Bị rỉ sét, mục nát

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: LONGCIN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

26

- Số máy: RPKFM1P52FMH00003042

- Số khung: CH032PD003042

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: ORIENTAL

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

27 

- Số máy: LC152FMH01508440

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: LONGCIN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

28

- Số máy: VMSA448H000391

- Số khung: Rỉ sét, mục nát

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: LONGCIN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

29

- Số máy: LC150FMG01030490

- Số khung: Rỉ sét, mục nát

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu:LIFAN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

30 

- Số máy: FMH-ST08001399

- Số khung: ND51081399

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: LONGCIN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

31

- Số máy: FMH-10443661

- Số khung: CG20X-0232190

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: LEXIM

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

32 

- Số máy: 68207

- Số khung: 68207

- Số loại:

- Nhãn hiệu: HONDA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

33

- Số máy:FMH-00017249

- Số khung: VTLBCH023TL017249

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: FASHION

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

34

- Số máy: VDP52FMH019072

- Số khung:PCH-0011P029072

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:ROMANTIC

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

35  

- Số máy: FMH-360141330

- Số khung: UM5X141330

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:VIVIIV

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

36 

- Số máy: FMG-002538

- Số khung: T7XB02538

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: APONI

- Dung tích:  97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 14/06/2007

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

37 

- Số máy: FMG-200005666

- Số khung: PCG0012T008753

- Số loại:100

- Nhãn hiệu:JIULONG

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

38 

- Số máy: FMH025200

- Số khung: M8XC25200

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: VVAV

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Đen Bạc

- Ngày đăng ký lần đầu: 18/03/2009

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

39

- Số máy: 1P53FMH10294478

- Số khung: LFDL11010295132

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: LONGCIN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

40 

- Số máy: FMH-320271692

- Số khung: CH022VT006948

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: LINDALIFAN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

41

- Số máy: FMH-10064930

- Số khung: WE110-Y0064728

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: WELL

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

42

- Số máy: FMH-7008971

- Số khung: H7A008971

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: AVARICE

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

43     

- Số máy: FMH-002564

- Số khung: CH0UM6XS02564

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

44

- Số máy: 35E2007674

- Số khung: 350X7Y804873

- Số loại:NEO

- Nhãn hiệu:FUTURE

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

45 

- Số máy: RPHDS152FMH00201096

- Số khung: RPHWCHBUM9H201096

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: DAMSAN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

46 

- Số máy: LC152FMH00018399

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

47 

- Số máy: VDG1P50FMG3002176

- Số khung: VDGDCG013DG002176

- Số loại:XS100

- Nhãn hiệu: XIONGSHI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

48 

- Số máy: FMH10443719

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

49

- Số máy: V5ALC152FMH008972

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

50

- Số máy: VMF152FMHB014850

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

51

- Số máy: FMH-Y0099777

- Số khung: YX110C-00000042

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: VICTORY

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 06/11/2000

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

52

- Số máy: Bị rỉ sét, mục nát

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

53

- Số máy: FMH-350142173

- Số khung: UM5B142173

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:WAZELET

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

54 

- Số máy:FMH-113554

- Số khung: UM6B003554

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:DAISAKI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

55

- Số máy:FMH003546

- Số khung:CH2RPA003546

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:WADER

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

56

- Số máy: FMG-2000032059

- Số khung: CG012LK-032059

- Số loại:C100

- Nhãn hiệu:PRETY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

57

- Số máy: FMH-V237585

- Số khung: MN8H-007585

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:CALIX

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

58 

- Số máy: FMI-00100426

- Số khung: WG120-200000426

- Số loại:120

- Nhãn hiệu:ROMANTIC

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

59

- Số máy: AN090G-07036

- Số khung: A-07036

- Số loại:MAX100

- Nhãn hiệu: KAWASAKI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

60

- Số máy: VZS150FMG-1001734

- Số khung: RNGKCG1VH81001734

- Số loại: C100-E2

- Nhãn hiệu: YUMAI

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Trắng Hồng

- Ngày đăng ký lần đầu: 27/03/2010

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

61

- Số máy: FMH-330009348

- Số khung: CH043UM000958

- Số loại:100

- Nhãn hiệu:FUSACO

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

62 

- Số máy: VHLF152FMHV501807

- Số khung: RMLWCHHHN6H001807

- Số loại: Không xác định

- Nhãn hiệu: HALIM

- Dung tích: Không xác định

- Màu sơn: Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

63

- Số máy: 150FMG00176369

- Số khung: CGUM9H176369

- Số loại:100

- Nhãn hiệu:DAMSAN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

64 

- Số máy: FMH-W004739

- Số khung: CH0P5UM-004739

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: AWARD

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

65  

- Số máy: FMH8008498

- Số khung: UM7X008498

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu:  ORIGIN

- Dung tích: 108

- Màu sơn:  Đen Xám

- Ngày đăng ký lần đầu: 06/09/2008

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

66

- Số máy: 4C402237

- Số khung: 002522

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

67 

- Số máy: VMM9BCD009472

- Số khung: RLGH125DD009872

- Số loại:125

- Nhãn hiệu:ATILA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

68 

- Số máy: 1P50FMH0134223

- Số khung: 0134223

- Số loại: DREM

- Nhãn hiệu: DREAM

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 07/05/1998

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

69

- Số máy: GT601564

- Số khung: M100AP601564

- Số loại:100

- Nhãn hiệu:MAGIC

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

70  

- Số máy: Không có

- Số khung: 2015ZAQM0015130H

- Số loại:

- Nhãn hiệu: MARTIN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

71   

- Số máy: FMH-1018208

- Số khung: UM5X018208

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:ZALUKA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

72 

- Số máy: FMH-071554

- Số khung: CH022HV071554

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:CICERO

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

73  

- Số máy: FMH-00009637

- Số khung: UM5H-009637

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: PENMAL

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 05/01/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

74  

- Số máy: HLFM152FMH-V00216943

- Số khung: RMNDCH9MN8H016943

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: CLIK EXCEED

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

75 

- Số máy: FMH-4000195

- Số khung: CH4RH4A-000195

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: ROONEY

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 15/09/2005

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

76   

- Số máy: FMH-068949

- Số khung: DCH022HV068949

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:CICERO

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

77  

- Số máy: FMG-310673964

- Số khung: CG00214673964

- Số loại:100

- Nhãn hiệu: HAMCO

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

78  

- Số máy: FMG-00013682

- Số khung: MG100-400000282

- Số loại:100

- Nhãn hiệu: MANGOSTIN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

79  

- Số máy: FMG-00229299

- Số khung: XL307Y1096553

- Số loại: FR100

- Nhãn hiệu: FANLIM

- Ngày đăng ký lần đầu: 28/02/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

80

- Số máy: RRSSV152FMH0009742

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: INTIMEX

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

81  

- Số máy: FMH02142167

- Số khung: LXN3B902142167

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:INTIMEX

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

82  

- Số máy: CD50E107072

- Số khung:123850

- Số loại:SS50

- Nhãn hiệu:HONDA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

83  

- Số máy: 6076142

- Số khung: 676230

- Số loại:90

- Nhãn hiệu:DH88

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

84

- Số máy: CF50E-244041

- Số khung: CF502305234

- Số loại: C50

- Nhãn hiệu:CHALY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

85  

- Số máy: FMH-F205332

- Số khung: H08UM205332

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: MEDAL

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Xanh

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

86  

- Số máy: FMH6010262

- Số khung: RH8A010262

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: REBAT

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

87  

- Số máy: FMH-00237071

- Số khung: N3A7Y-1086271

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: ORIENTAL

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 17/04/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

88   

- Số máy: FMH-340156525

- Số khung: CH023UM012825

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: KAISER

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Ghi

- Ngày đăng ký lần đầu: 05/10/2004

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

89 

- Số máy: VDM1000039560

- Số khung: VDMLCG014DM029060

- Số loại: SUPER

- Nhãn hiệu: DEAHAN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

90 

- Số máy: LC152FMH01048799

- Số khung:

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

- Dung tích:

- Màu sơn:

- Ngày đăng ký lần đầu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

91 

- Số máy: FMH-038468

- Số khung: TT038468

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:MAIESTY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

92 

- Số máy:VTT68JL1P52FMH002813

- Số khung:RRKWCH5UMCXN02813

- Số loại:110M

- Nhãn hiệu:FERROLI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

93   

- Số máy: FMH-029251

- Số khung: CH022TT029251

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: MAIESTY

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Đăng ký lần đầu: 03/12/2003

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

94 

- Số máy: VLFCR1P52FMH3B001067

- Số khung: VCRPH043CR001067

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

- Dung tích:

- Màu sơn:

- Ngày đăng ký lần đầu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

95    

- Số máy: FMG-399239714

- Số khung: CG503XA02563

- Số loại: LF100

- Nhãn hiệu: LIFAN

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 21/12/1999

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

96   

- Số máy: FMHV205482

- Số khung: MN6H005482

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

97 

- Số máy: VDGZS152FMH-JK002377

- Số khung:RNDWCH3ND91C02377

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:JAMIC

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

98

- Số máy: FMH-N50001038

- Số khung: ND51-501038

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: SEAWAY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

99   

- Số máy: FMG-301011285

- Số khung: PCG0021U011285

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: DAME

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 09/04/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

100  

- Số máy: FMH009152

- Số khung: CHO64SA-005952

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: VINASIAM

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}101     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: VHRLC152FMH00004224

- Số khung: RNDWCH1ND91A11289

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

- Dung tích:

- Màu sơn:

- Ngày đăng ký lần đầu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}102     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH2016938

- Số khung: RH8A016938

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:SHOZUKA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}103     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: Bị rỉ sét, mục nát

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: Không xác định

- Nhãn hiệu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}104     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: VLF152FMH340066378

- Số khung: VHLDC033HL001170

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: REMEX

- Ngày đăng ký lần đầu: 23/09/2004

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}105     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: VTT015L1P52FMH015117

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: Không xác định

- Nhãn hiệu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}106     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 150FMH008305

- Số khung: CH094TT008305

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: GUIDA

- Dung tích: 108

- Màu sơn:  Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 15/12/2004

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}107     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-01705577

- Số khung: YX110-01720577

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:VICTORY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}108     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-00005171

- Số khung: WCH032PD005171

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:ORIENTAL

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}109     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-10138939

- Số khung: CHL00150975

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: FASTER

- Ngày đăng ký lần đầu: 06/12/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}110     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-800906

- Số khung: MN7H000906

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:ZEKKO

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}111     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: VLF0R1P50FMG35C301903

- Số khung: CH033VT004860

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:NONGSAN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}112     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: VLF0R1P50FMG35C301903

- Số khung:DR-001671

- Số loại:100

- Nhãn hiệu:WIFE

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}113     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-SG001507

- Số khung: CH3ND91H01507

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}114     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-R006220

- Số khung: CHDUM5X-006220

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:LEVIN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}115     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: MD100-10039101

- Số khung: MD81021051

- Số loại:SUPER

- Nhãn hiệu: DEAHAN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}116     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-00663511

- Số khung: NJ110-20006011

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:WAYTHAI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}117     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: HN748483

- Số khung: 14X748483

- Số loại:125

- Nhãn hiệu:ATTILA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}118     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:025577

- Số khung:007577

- Số loại:C100

- Nhãn hiệu:YMH

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}119     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-ZO001868

- Số khung: D71A01868

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: ZUNIKI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}120     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-02186774

- Số khung: PCG0021P016650

- Số loại:100

- Nhãn hiệu:DAMSEL

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}121     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-02020815

- Số khung: CH032HT-00001606

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:RIVER

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}122     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: VTT1P52FMH083626

- Số khung: Không có

- Số loại: Không có

- Nhãn hiệu: Không có

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}123     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 1P50FMG10226956

- Số khung: Không có

- Số loại: Không có

- Nhãn hiệu: Không có

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}124     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: Không có

- Số khung: Không có

- Số loại: Không có

- Nhãn hiệu: Không có

-Tình trạng: Không có

{C}{C}{C}{C}{C}125     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:FMG-310598868

- Số khung:100-10598608

- Số loại:100

- Nhãn hiệu:DARLING

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}126     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:FMG-00243053

- Số khung:CGL36Y1099703

- Số loại:100

- Nhãn hiệu: ORIENTAL

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}127     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 113566

- Số khung: 113566

- Số loại: C110

- Nhãn hiệu: WATASI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}128     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-YM00000755

- Số khung: D61Z00755

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: YOSHIDA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}129     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: AEP2102970

- Số khung: RLSBF46D0D0102383

- Số loại: VIVA

- Nhãn hiệu: SUZUKI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}130     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-068945

- Số khung: DCH022HV068945

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: CICERO

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}131     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 009136

- Số khung: 009136

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: VECSTAR

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}132     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 5WPA-02990

- Số khung: 5WPA05Y002990

- Số loại: CLASSICO

- Nhãn hiệu:YAMAHA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}133     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: Không có

- Số khung: 08810801

- Số loại: Không có

- Nhãn hiệu: MOMENTURN

- Ngày đăng ký lần đầu: Không có

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}134     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-310196433

- Số khung: CG4C01Y006002

- Số loại:100

- Nhãn hiệu:DAME

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}135     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: SD060370

- Số khung: Không xác định được

- Số loại: Không xác định được

- Nhãn hiệu: Không xác định được

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}136     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-1786908

- Số khung: YX110-01786908

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: VICTORY

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 24/10/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}137     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-A00010591

- Số khung: MP6A010591

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: ADONIS

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}138     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-009674

- Số khung: CH094TT009674

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: GUIDA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}139     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-004131

- Số khung: M8XM-04131

- Số loại: C110

- Nhãn hiệu: LIFAN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}140     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMHVL007096

- Số khung: ND91G07096

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: VYEM

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}141     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-01044596

- Số khung: LCB110-00000659

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: SEASPORT

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}142     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG029990

- Số khung: CG012VN029990

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: VECSTAR

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 20/09/2004

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}143     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: SEM-1002780

- Số khung: SFM-1002780

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: MARCATO

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}144     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: VLKZ6150FMG200107024

- Số khung:

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

- Dung tích:

- Màu sơn:

- Ngày đăng ký lần đầu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}145     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-1016296

- Số khung: UM5X-016296

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: ZALUKA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}146     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-00046191

- Số khung: UM5H046191

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: TECHNIC

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 18/07/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}147     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-1A0622467

- Số khung: NJ100-200022467

- Số loại: FR100S

- Nhãn hiệu: FANLIM

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}148     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-01774719

- Số khung: CG3XY1114719

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: ORIENTAL

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}149     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-011140

- Số khung: CH094TT011140

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: GUIDA

- Ngày đăng ký lần đầu: 01/11/2004

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}150     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 105514

- Số khung: 105448

- Số loại: SS50

- Nhãn hiệu:HONDA

- Dung tích: 49

- Màu sơn: Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 06/10/1999

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}151     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-Y0122358

- Số khung: MX110-C0041706

- Số loại: MX110

- Nhãn hiệu:MERITUS

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}152     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-012958

- Số khung: CH0D5DG-000854

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: TENGFA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}153     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-Y0578643

- Số khung: 100-200100082

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: HOLDER

- Ngày đăng ký lần đầu: 14/02/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}154     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-100742

- Số khung: PCH-021X004907

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WAVE

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}155     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: LG150FMG01105246

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: Không xác định

- Nhãn hiệu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}156     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 1P50FMG310088175

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

- Dung tích:

- Màu sơn:

- Ngày đăng ký lần đầu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}157     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:01046982

- Số khung:046982

- Số loại:C100

- Nhãn hiệu:DAME

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}158     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 012844

- Số khung: 012844

- Số loại: C100

- Nhãn hiệu: GUIDA

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 06/11/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}159     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: VLKZS150FMG000056311

- Số khung:CG012LK-056311

- Số loại:100

- Nhãn hiệu: LISOHAKA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}160     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 488E4023565

- Số khung:

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

- Dung tích:

- Màu sơn:

- Ngày đăng ký lần đầu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}161     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: BD-D016037

- Số khung: FD6D016037

- Số loại: 125

- Nhãn hiệu: ATTILA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}162     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: HN-732942

- Số khung: H125C14X732942

- Số loại: M9B

- Nhãn hiệu:ATTILA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}163     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-110522

- Số khung: UM6B000522

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: DAISAKI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}164     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-A001670

- Số khung: CG024TT-001670

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: FANLIM

- Ngày đăng ký lần đầu: 20/09/2005

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}165     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMHV-705274

- Số khung: N6H-005274

- Số loại: C100

- Nhãn hiệu: PLATCO

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}166     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: VKV1P50FMG30134223

- Số khung: VKVPCG0011L0300223

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: DRUM

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 20/05/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}167     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: VTTJL1P52FMHN044269

- Số khung: RRKWCH0UMAXP44269

- Số loại: 100E

- Nhãn hiệu: MIKADO

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}168     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-105816

- Số khung: MN5H003816

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:LUXARY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}169     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-301032095

- Số khung: CG0022U032095

- Số loại:100

- Nhãn hiệu: DAME

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}170     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMHB-001895

- Số khung: 014TT-001895

- Số loại: C110

- Nhãn hiệu: NAKASEI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}171     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-1A00418904

- Số khung: NJ100-20006275

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: FANLIM

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}172     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: R110FMH105540

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: LIFAN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}173     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-01508257

- Số khung: YX110-01508257

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: VICTORY

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 12/06/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}174     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 2B52-02808

- Số khung: 2B5204Y002808

- Số loại:NOUVO

- Nhãn hiệu: YAMAHA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

- Đăng ký mới: 04/02/1999

{C}{C}{C}{C}{C}175     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-310335973

- Số khung: LV100-21002204

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: LEVER

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}176     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-35A202384

- Số khung: CG3PD5A002384

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: HAMCO

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}177     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH7016129

- Số khung: H8A016129

- Số loại: 110TH1

- Nhãn hiệu: AVARICE

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}178     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:FMH4004311

- Số khung:RH6A004311

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:ROONEY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}179     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:VTTJL1P52FMH6006269

- Số khung:RRKWCHRUM7X006269

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:FERVOR

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}180     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:FMHN332393

- Số khung:ND71N32393

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:NAGAKI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}181     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:FMH003673

- Số khung:XJ03673

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:WAYMOTO

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}182     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 1412CL0003012

- Số khung: EBK008178

- Số loại:

- Nhãn hiệu: MARTIN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}183     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:53FMH-035576

- Số khung:PCH032HT-015704

- Số loại:110S

- Nhãn hiệu:RIVER

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}184     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:AN090GEAV36674

- Số khung:AN090GA36674

- Số loại:MAX

- Nhãn hiệu:KAWASAKI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}185     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:48JL1P52FMH011369

- Số khung:WCH2UMAXS11369

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:ETS

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}186     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:1P50FMG3-10050725

- Số khung:FS100-08001625

- Số loại:C100

- Nhãn hiệu:LIFAN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}187     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:FMH105785

- Số khung:N5H003785

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:LUXARY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}188     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:52FMH007890

- Số khung:0011P016758

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:ROMATIC

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}189     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:331826

- Số khung:050841

- Số loại:C50

- Nhãn hiệu:HONDA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}190     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: Bị rỉ sét, mục nát

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu:  LONGCIN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}191     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:FMH-01301285

- Số khung:XN3A211301285

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:WAYTHAI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}192     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:012601

- Số khung:012601

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:ZALUKA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}193     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:150FMH-1205974

- Số khung:DY100-1205974

- Số loại:DY100

- Nhãn hiệu:DAYANG

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}194     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:FMH-000789

- Số khung:CH053TT000789

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:GUIDA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}195     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:FMG-008548

- Số khung:PCG0021P019886

- Số loại:100

- Nhãn hiệu:DAMSEL

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}196     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:HLFM152FMH-V01117364

- Số khung:RMNWCHSMN9H0017364

- Số loại:110E

- Nhãn hiệu: DAMSEL

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}197     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:JL1P50FMG-004502

- Số khung:VTTDCG074TT-004502

- Số loại:GD100

- Nhãn hiệu:GUIDA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}198     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:1P52FMH-200336676

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: LONGCIN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}199     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:VDGZS152FMHZ0001925

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: ZONLY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}200     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:FMH-Y0075843

- Số khung:PR110-YA000211

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:PREALMII

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}201     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:5WP3-016141

- Số khung:5WP305Y016141

- Số loại:MIO

- Nhãn hiệu:YAMAHA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}202     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:FMG1A-00709766

- Số khung:NJ100-20013069

- Số loại:100

- Nhãn hiệu:FANLIM

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}203     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:50FMG-310237576

- Số khung:XS100-600010656

- Số loại:C100

- Nhãn hiệu:XIONGSHI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}204     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:FMH-Y0008965

- Số khung:FT110-200000790

- Số loại:FT110

- Nhãn hiệu:MAIESTY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}205     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:FMH-163145

- Số khung:A-61003145

- Số loại:110-3

- Nhãn hiệu:WAYSEA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}206     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-011745

- Số khung: WCH013DG011745

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: XIONGSHI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}207     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMHYM002627

- Số khung: D71Z02627

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:YOSHIDA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}208     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-10307821

- Số khung:PCK-000132653

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: BESTSWAN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}209     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 50005831

- Số khung: 005831

- Số loại: C110

- Nhãn hiệu: SADOKA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}210     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-006449

- Số khung: 012VN-006449

- Số loại: C100

- Nhãn hiệu: VECSTAR

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}211     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: LC152FMG1A00093932

- Số khung: NJ200016547

- Số loại: FT100

- Nhãn hiệu: MAIESTY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}212     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: VTT1P50FMG051605

- Số khung: VTTPCG022TT051605

- Số loại: FT100

- Nhãn hiệu: MAIESTY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}213     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:50FMG-01581493

- Số khung: XL30XY-0000493

- Số loại: C100

- Nhãn hiệu: TEAM

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}214     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:FMHV00203930

- Số khung:MV8H003930

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: CLICK

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

- Ngày đăng ký mới: 19/08/2009

{C}{C}{C}{C}{C}215     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:C50E-393398

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: C50

- Nhãn hiệu: HONDA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}216     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:FMH-81025606

- Số khung: MG110-20010804

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: SUPRISEBEST

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}217     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 1P52FMH021185

- Số khung: CH094TT021185

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: GUIDA

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 19/08/2005

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}218     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:FMG1A-0008041

- Số khung:NJ100-200011219

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: FANLIM

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}219     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: HD1P53FMH00045807

- Số khung: P109YB045884

- Số loại: DREAM

- Nhãn hiệu: HONDA

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký mới: 24/12/2013

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}220     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:FMG-310570106

- Số khung:100-10569680

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: DARLING

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}221     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: HC12E2519721

- Số khung: RLHHC1203AY019691

- Số loại: WAVE

- Nhãn hiệu: HONDA

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Đen Bạc

- Ngày đăng ký lần đầu: 24/04/2010

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}222     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: VKLM1P52FMH600865

- Số khung: RMLWC1UM5H600865

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: HECMEC

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}223     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:FMG-00382329

- Số khung:CG39L1053279

- Số loại: SD100A

- Nhãn hiệu: ORIENTAL

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}224     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:VMSACBH043603

- Số khung:SC10KHAH043603

- Số loại:ELEGANT

- Nhãn hiệu:SYM

- Ngày đăng ký mới: 26/03/2013

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}225     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: Bị rỉ sét, mục nát

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: Không xác định

- Nhãn hiệu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}226     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:VZS150FMG-1003732

- Số khung: CG1VH81003732

- Số loại: C100-E2

- Nhãn hiệu: HALIM

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}227     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:FMH-0448109

- Số khung: YX110-00447751

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: RIVER

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}228     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: MG-310227228

- Số khung: CGG0A2YAA10227228

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: HONLEI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}229     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:FMH-35A1B4212

- Số khung: PD5A0B4212

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: SADOKA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}230     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: VTT08JL1P52FMH030582

- Số khung: RLKWCH0UM8XS30582

- Số loại: 110E

- Nhãn hiệu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}231     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:FMHYM002973

- Số khung:D71Z02973

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu:YOSHIDA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}232     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:FMG-3Y0122909

- Số khung:CGL48X0005111

- Số loại:SZ100

- Nhãn hiệu: CAMELIA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}233     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:HDYP53FMHY0041911

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: LIFAN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}234     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:RPEYD500W417274

- Số khung:RPEYDDGPEFA417274

- Số loại: 133HI

- Nhãn hiệu: ESPERO

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}235     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-01152594

- Số khung: CGL3711000294

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: ORIENTAL

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}236     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: AND90GA05428

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: SMAX

- Nhãn hiệu: KAWASAKI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}237     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-00609316

- Số khung: XS110-22000121

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: XIONGSHI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}238     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:FM152FMHV00103773

- Số khung:RMNDCH5MN8H003773

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:KINGTHAI’S

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}239     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:FMG-063829

- Số khung:DCG012HV063829

- Số loại:100

- Nhãn hiệu:CYCERO

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}240     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:FMG-150240

- Số khung:CG022TT150240

- Số loại:100

- Nhãn hiệu: MAIYESTY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}241     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:VAVLC152FMH800887

- Số khung:RMNWCHBMN7H000887

- Số loại:110-1

- Nhãn hiệu:ZEKKO

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}242     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:VDGZS152FMH-SG001510

- Số khung:RNDWCH3ND91H01510

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: MAIYESTY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}243     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:FMH-00029072

- Số khung: UM5H029072

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: SUTAN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}244     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-01788948

- Số khung: 100-01788948

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: FLOWER

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}245     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-085753

- Số khung: WCH022TT085753

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: MAIESTY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}246     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: BDD-024100

- Số khung: FD6D024100

- Số loại: 125

- Nhãn hiệu:ATTILA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}247     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-4005575

- Số khung: RH6A005575

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: ROONEY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}248     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: Bị rit sét, mục nát

- Số khung: Bị rit sét, mục nát

- Số loại: Không xác định

- Nhãn hiệu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}249     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMHF204743

- Số khung: CH085UM204743

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: MEDAL

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}250     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-01721572

- Số khung: CHLX31010301996

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: FIMEX

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}251     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-310355680

- Số khung: 100-00001269

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: DRIN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}252     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 13166

- Số khung: 13166

- Số loại: MAX

- Nhãn hiệu: KAWASAKI

- Dung tích: 95

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 20/08/1996

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}253     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-3003736

- Số khung: ME6A-003736

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: GENZO

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}254     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-5000702

- Số khung: UM5X000702

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: YPAJ

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}255     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-00001888

- Số khung: CH023TL001888

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: FASHION

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}256     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 80102488

- Số khung: 81002488

- Số loại: C50

- Nhãn hiệu: SAVI

- Dung tích: 49

- Màu sơn: Trắng

- Ngày đăng ký lần đầu: 29/07/2009

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}257     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 3140767

- Số khung: 3140492

- Số loại: C50

- Nhãn hiệu: HONDA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}258     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: AN090G05262

- Số khung: AN090G-A05262

- Số loại: MAX

- Nhãn hiệu: KAWASAKI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}259     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-082242

- Số khung: CH022TT-082242

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: MAIESTY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}260     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-Y0007933

- Số khung: CH0A0YA000469

- Số loại: LF110

- Nhãn hiệu: LIFAN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}261     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 017230

- Số khung: 17230

- Số loại: 100E

- Nhãn hiệu:  FERROLI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}262     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-000755

- Số khung: CH022TT-00075

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: MAIESTY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}263     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: VUMYG150FMH111914

- Số khung: RLPWCUM6B001914

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}264     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 00006076

- Số khung: 06076

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu:WAMUS

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}265     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: VHHLHJ00064202

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: DAISAN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}266     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:81570B

- Số khung: 792082

- Số loại: 70

- Nhãn hiệu: DH88

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}267     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMHAG00003891

- Số khung: D61F03891

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: AMOLI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}268     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: VTTHYJL1P52FMH00798

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: Không xác định

- Nhãn hiệu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}269     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: JL1P52FMHN047416

- Số khung: RRKWCH0UMÃP47416

- Số loại: 110E

- Nhãn hiệu: MIKADO

- Ngày đăng ký lần đầu: 13/06/2012

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}270     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-310595883

- Số khung: CG4C31Y595883

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: DAME

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 16/10/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}271     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-01044166

- Số khung: XS100-20053846

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: XIONGSHI

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 12/11/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}272     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: E100C-00379782

- Số khung: CGLN5Y-00019994

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: PREALMII

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 26/12/2000

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}273     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:FMH-008305

- Số khung: CH094TT008305

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: GUIDA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}274     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:FMH-00008129

- Số khung: WCH032PD008129

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: ORIENTAL

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}275     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-00011927

- Số khung:WCH032PD011927

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: ORIENTAL

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}276     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-00042051

- Số khung: UM5H042051

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: TECHNIC

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}277     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMHN510923

- Số khung: ND91N10923

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: SEAWAY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}278     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: ZS152FMH0012510

- Số khung: H023TL012510

- Số loại: 110S-1

- Nhãn hiệu:FASHION

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}279     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-340031086

- Số khung: CH33VT002487

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu:NONGSAN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}280     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-32071192

- Số khung: CH032H002752

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:HALONG

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}281     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-310374584

- Số khung: PCG-0031S092498

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: POMUSPAC

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}282     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-YM002580

- Số khung: D71Z02580

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: YOSHIDA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}283     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH4012419

- Số khung: H7A012419

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: ROONEY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}284     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: L0152FMH01743540

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: Không xác định

- Nhãn hiệu: LIFAN

- Dung tích: Không xác định

- Màu sơn: Không có

- Ngày đăng ký lần đầu: không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}285     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH6K201086

- Số khung: CH4MF6H002686

- Số loại:F14

- Nhãn hiệu:HAESUN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}286     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-01613515

- Số khung: NJ110-1614095

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: DIOAM II

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}287     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: VDGZS152FMHZ0002123

- Số khung: RNDWCH3ND71A02123

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu:ZONLY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}288     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 152FMH-5002163

- Số khung: WCH8RH6A-002163

- Số loại: C110

- Nhãn hiệu: WAYXIN

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 01/08/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}289     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-500493

- Số khung: CH024DP500493

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: BESTFAIRY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}290     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-714461

- Số khung: MV71014461

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: KAWASAKI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}291     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-Y0423233

- Số khung: WC110-200101298

- Số loại: 110  WELCOME

- Nhãn hiệu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}292     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-33A001896

- Số khung: CH013HG001896

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WANA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}293     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-015948

- Số khung: CH033TT015948

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: FANLIM

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}294     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 52FMHB127841

- Số khung: RPEXCH8PEBA127841

- Số loại:110BS

- Nhãn hiệu: ESPERO

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}295     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FPD1P52FMH35A1G9705

- Số khung: RPDWCH3PD5A0G9705

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: JAMOTO

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Vàng Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 22/01/2007

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}296     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: VDEJQ152FMH055037

- Số khung: RPEWCH1PEAA055037

- Số loại: 100V1AX

- Nhãn hiệu: ESPERO

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}297     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-160944

- Số khung: CH0031R-160944

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WAKEUP

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}298     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:VAVLC152FMH105230

- Số khung: RMNDCH6MN5H003230

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: LUXARY

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Đỏ Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 12/02/2007

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}299     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: Bị rỉ sét, mục nát

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: Không xác định

- Nhãn hiệu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}300     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-073920

- Số khung: CG023TT073920

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: MAJESTY

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 08/03/2004 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}301     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-1008435

- Số khung: UM5X-008435

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: ZALUKA

- Dung tích: 108

- Ngày đăng ký lần đầu: 28/12/2005

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}302     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: VMEM9B463548

- Số khung:

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

- Ngày đăng ký lần đầu: 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}303     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH027691

- Số khung: UM8XC27691

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: VVAV

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Đen

- Ngày đăng ký lần đầu:13/06/2009

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}304     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-3004827

- Số khung: ME6A-004827

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: GENZO

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 28/08/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}305     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: HLFM152FMH-V01121660

- Số khung: RMNWCHSMN9H0021660

- Số loại: 110E

- Nhãn hiệu: LONGCIN

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Đỏ Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 28/07/2010

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}306     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-01313520

- Số khung: LXN3BY1313520

- Số loại: 6C

- Nhãn hiệu: WORLD

- Dung tích: 102

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 09/07/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}307     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-200004644

- Số khung: PCG0012T008031

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: JIULONG

- Màu sơn: Nâu

- Dung tích: 97

- Ngày đăng ký lần đầu: 11/06/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}308     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FM152FMHV01126080

- Số khung: RMNWCHSMN9H0026080

- Số loại: 110T

- Nhãn hiệu: SYMEN

- Màu sơn: Trắng

- Dung tích:107

- Ngày đăng ký lần đầu: 12/01/2011

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}309     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-N005415

- Số khung: UM-005415

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: MIKADO

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 27/01/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}310     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-320273378

- Số khung: VT008599

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: LINDA LIFAN

- Dung tích: 107

- Màu sơn:Xám đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 17/09/2007

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}311     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 1P52FMH3-000089

- Số khung: WCH5UM5X-000089

- Số loại: C110

- Nhãn hiệu: POLISH

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 12/10/2005

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}312     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-009283

- Số khung: CH1RV5A000483

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: CYBEER

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu:  25/07/2005

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}313     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-99014424

- Số khung: LK110-991102724

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: LUCKY

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 05/07/2000

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}314     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMHWK001316

- Số khung: D81W01316

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WELKIN

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Đỏ Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 20/04/2009

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}315     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH018359

- Số khung: M7XS18359

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: SOEM

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Đỏ Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 31/03/2008

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}316     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: LCE100A-00507442

- Số khung: CHLL9Y1007442

- Số loại: C110

- Nhãn hiệu: WARM

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xám

- Ngày đăng ký lần đầu: 09/10/2000

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}317     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH715411

- Số khung: MV71015411

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: GUIDA

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 08/10/2008

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}318     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-022837

- Số khung: CG034DE022837

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: DETECH

- Dung tích:  97

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 01/09/2003

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}319     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: LC125FMH00397965

- Số khung:

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

- Dung tích:

- Màu sơn:

- Ngày đăng ký lần đầu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}320     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: VTH150FMG-2008647

- Số khung: RRHDCG5RH8A008647

- Số loại: 100 TH1

- Nhãn hiệu: WAYXIN

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 07/05/2008

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}321     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 1P53FMHY0004331

- Số khung: FT100-200009248

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WAYTHAI

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 22/05/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}322     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 150FM-1211044

- Số khung: DY100-1211044

- Số loại: DY100

- Nhãn hiệu: DAYANG

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 20/09/2000 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}323     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-00077077

- Số khung: 120-200001297

- Số loại: 120

- Nhãn hiệu: ROMANTIC

- Dung tích: 120

- Màu sơn: Xám

- Ngày đăng ký lần đầu: 17/08/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}324     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-1-A00049592

- Số khung: YX100-200027828

- Số loại: 100S

- Nhãn hiệu: SIRENA

- Dung tích: 97

- Màu Sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 27/12/2000

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}325     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: VTT29JL1P52FMH046178

- Số khung: RRKWCH1UMAXN46178

- Số loại: 110E

- Nhãn hiệu: FREEWAY

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Đen Xám

- Ngày đăng ký lần đầu: 02/10/2010

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}326     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: LC152FMH00424406

- Số khung: 110-700000751

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: XIONGSHI

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xám

- Ngày đăng ký lần đầu: 28/11/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}327     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy:

- Số khung:

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

- Ngày đăng ký lần đầu: 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}328     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 100-C00503865

- Số khung: CGLN2Y1003065

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: DASMEL

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 21/12/2000

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}329     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: F125E-0008398

- Số khung: CJ0A4FC001298

- Số loại: 125

- Nhãn hiệu: HAESUN

- Dung tích: 124

- Màu Sơn: Hồng

- Ngày đăng ký lần đầu: 22/09/2004

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}330     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-ST08001267

- Số khung: ND51-081267

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: SOME

- Dung tích: 107

- Màu Sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu:  07/06/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}331     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: E407-VN116105

- Số khung:

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

- Dung tích:

- Màu sơn:

- Ngày đăng ký lần đầu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}332     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 150FMH7003330

- Số khung: DY100D7003330

- Số loại: C100

- Nhãn hiệu: DAYANG

- Dung tích:  97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 06/08/2001 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}333     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH018829

- Số khung: 8XY18829

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: LONGCIN

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Đen Vàng

- Ngày đăng ký lần đầu: 30/09/2009 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}334     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-01871541

- Số khung: XS100-22006944

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: XIONGSHI

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 17/01/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}335     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 16S2047868

- Số khung: RLCS16S209Y047867

- Số loại: TAURUS

- Nhãn hiệu: YAMAHA

- Dung tích: 114

- Màu sơn: Không có

- Ngày đăng ký lần đầu: 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}336     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 1P52FMH310476614

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: LIFAN

- Dung tích: 110

- Màu sơn: Không có

- Ngày đăng ký lần đầu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}337     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 152FMH10101577

- Số khung: CH084TA001279

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WAROVA

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 19/04/2005

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}338     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-1016691

- Số khung: UM5X016691

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: ZALUKA

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 05/07/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}339     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-00076603

- Số khung: YX110-200005069

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: RIVER

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Ghi

- Ngày đăng ký lần đầu: 09/04/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}340     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: E432-VN194253

- Số khung: E49L050194253

- Số loại: SMASH

- Nhãn hiệu: SUZUKI

- Dung tích: 109

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 18/11/2005

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}341     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-F002764

- Số khung: TT-002764

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: EMPIRE

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 09/12/2005

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}342     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 48V240W13131295

- Số khung: KHÔNG CÓ

- Số loại:

- Nhãn hiệu: MOMENTUN

- Dung tích:

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}343     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: VPDG152FMH0028779

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: Không xác định

- Nhãn hiệu: LIFAN

- Dung tích: Không xác định

- Màu sơn: Không có

- Ngày đăng ký lần đầu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}344     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: VTT68JL1P52FMH000262

- Số khung: RRKWCH5UMCXN00262

- Số loại: 110M

- Nhãn hiệu: FERROLI

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 07/12/2013

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}345     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-004059

- Số khung: UM6XS04059

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu:

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Đỏ Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 31/08/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}346     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-202476

- Số khung: CH0012P204476

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: ROMANTIC

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 20/06/2003

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}347     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH318979

- Số khung: 7D318979

- Số loại: C110

- Nhãn hiệu: SUCCESSFUL

- Dung tích: 108

- Màu sơn:  Xanh Đen Bạc

- Ngày đăng ký lần đầu: 23/04/2009

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}348     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 5A1B1319

- Số khung: 1319

- Số loại: C100

- Nhãn hiệu: SUPRIES

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 27/08/2008

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}349     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-10951143

- Số khung: PCH-0021A010328

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WAYMAN

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 29/05/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}350     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: VHRDEC0150FMG100004715

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: Không xác định

- Nhãn hiệu: SOME

- Dung tích: Không xác định

- Màu sơn: Không có

- Ngày đăng ký lần đầu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}351     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: HD1P53FMHY0119441

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: Không xác định

- Nhãn hiệu: LIFAN

- Dung tích: Không xác định

- Màu sơn: Không có

- Ngày đăng ký lần đầu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}352     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-002329

- Số khung: CH023CK002748

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: JIULONG

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 17/02/2004 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}353     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: VTTZL1P50FMGF003179

- Số khung: TT5X003179

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: EMPIRE

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 21/02/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}354     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 1P50FMG310498347

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: LIFAN

- Dung tích: Không xác định

- Màu sơn: Không có

- Ngày đăng ký lần đầu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}355     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-310399241

- Số khung: XOH301YAA21566

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: FLOWER

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 29/03/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}356     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 008102-2B56

- Số khung: 008102-B5607Y

- Số loại: NOUVO

- Nhãn hiệu: YAMAHA

- Dung tích: 114

- Màu sơn: Đen Bạc

- Ngày đăng ký lần đầu: 02/02/2007

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}357     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-8003291

- Số khung: UM5X003291

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: ORIGIN

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 16/01/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}358     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-82710178

- Số khung: CH032TL001242

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: FASHION

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 07/11/2002 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}359     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 102521-FMG

- Số khung: 002521-CG0021R

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: PREALMII

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 03/04/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}360     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: CT100E1371311

- Số khung: 1371196

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: CITI

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký mới: 28/12/1998

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}361     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: Bị rỉ sét, mục nát

- Số khung: LHCX0HL0000027

- Số loại: Không xác định

- Nhãn hiệu: LIFAN

- Dung tích: Không xác định

- Màu sơn: Không có

- Ngày đăng ký lần đầu: Không xác định 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}362     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-2004240

- Số khung: RH6A004240

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: SHOZUKA

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 18/10/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}363     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 01255440

- Số khung: 01255440

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WAZELET

- Dung tích: 110

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 22/01/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}364     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 6287565

- Số khung: 6361983

- Số loại: C50

- Nhãn hiệu: HONDA

- Ngày đăng ký lần đầu: 05/11/1995

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}365     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-ST08001404

- Số khung: ND5108404

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu:

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 28/09/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}366     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-020409

- Số khung: CH013DG020409

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: MANGOSTIN

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 10/02/2004

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}367     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: LC 150FMG02186137

- Số khung: VDPPCG0021P017140

- Số loại: TQIA 100

- Nhãn hiệu: DAMSEL

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 30/08/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}368     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-00048946

- Số khung: CH022LK045946

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: LISOHAKA

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}369     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-01537909

- Số khung: 100-20014986

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: DRIN

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 21/08/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}370     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: VTTJL1P52FMH049721

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: Không xác định

- Nhãn hiệu: SOME

- Dung tích: Không xác định

- Màu sơn: Không có

- Ngày đăng ký lần đầu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}371     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: BĐ-015202

- Số khung: FD5D-015202

- Số loại: 125

- Nhãn hiệu: ATTILA

- Ngày đăng ký lần đầu: 19/01/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}372     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: CT100E-1834829

- Số khung: CT100DYC834424

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: HADOSIVA

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 14/02/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}373     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 2775818

- Số khung: 2787053

- Số loại: CF50

- Nhãn hiệu: CHALY

- Dung tích: 49

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 29/12/1998

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}374     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 5WP9-009714

- Số khung: 5WP906Y-009714

- Số loại: MIO

- Nhãn hiệu: YAMAHA

- Dung tích: 113

- Màu sơn: Đỏ Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 19/06/2010

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}375     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-B902328

- Số khung: CG085DE-902328

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: KITAFU

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 31/08/2005

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}376     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-35C301230

- Số khung: DR001101

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: WIFE

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 13/10/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}377     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-H503494

- Số khung: UM-503494

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: HAVICO

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 19/05/2006 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}378     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-310950956

- Số khung: CG012HT-00001472

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: SIRENA

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 23/07/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}379     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 013869

- Số khung: 015869

- Số loại: C110

- Nhãn hiệu: SUFAT

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 11/04/2003

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}380     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-078833

- Số khung: WCH022TT078833

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: MAIESTY

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 20/09/2003

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}381     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH712000773

- Số khung: CHLJ712000773

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WAKEUP

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 28/11/2001 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}382     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-011244

- Số khung: CH012VN011244

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: VECSTAR

- Dung tích: 106

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 29/07/2004

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}383     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-4P101032

- Số khung: CG034UM001032

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: WANDA

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 09/05/2005

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}384     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-3003398

- Số khung: E6A003398

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: GENZO

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 14/12/2007

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}385     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-092270

- Số khung: WCH022TT092270

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: MAIESTY

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 05/01/2004

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}386     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 1P53FMH10275237

- Số khung: MG110-20011940

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: SUPRISEBEST

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 18/12/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}387     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-Z000597

- Số khung: UM5X000597

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: FAVOUR

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 22/08/2002 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}388     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-00007092

- Số khung: UM5H007092

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: PENMAL

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Đỏ Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 25/01/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}389     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-310240532

- Số khung: CG4C71Y010967

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: DAME

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 12/11/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}390     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: VHGSL152FMH035979

- Số khung: RMSWCH1HGAH035979

- Số loại: 110RS

- Nhãn hiệu: SOEM

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 18/08/2010

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}391     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: CR100FMG200100815

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: Không xác định

- Nhãn hiệu: LIFAN

- Dung tích: Không xác định

- Màu sơn: Không có

- Ngày đăng ký lần đầu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}392     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-10437685

- Số khung: CHLCX1Á34198

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: INTIMEX

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xám

- Ngày đăng ký lần đầu: 11/04/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}393     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-3Y0254025

- Số khung: CG003YAA00261

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WEAL

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 14/02/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}394     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: HD1P53FMH-Y0038213

- Số khung: CHL00500419

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WAKEUP

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 18/07/2000 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}395     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: BED-022433

- Số khung: D7D022433

- Số loại: 125

- Nhãn hiệu: ATTILA

- Dung tích: 125

- Màu sơn: Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 12/02/2007

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}396     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-104064

- Số khung: UM91-104064

- Số loại: C110

- Nhãn hiệu: WAMEM

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Đỏ Trắng

- Ngày đăng ký lần đầu: 23/01/2010

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}397     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG016098

- Số khung: MW7H016098

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: AGASI

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Tím

- Ngày đăng ký lần đầu: 23/08/2008

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}398     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-10357375

- Số khung: XCHA0X1Á31542

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WISH

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Ghi

- Ngày đăng ký lần đầu: 27/02/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}399     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-0575525

- Số khung: CGL310Y1020325

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: ORIENTAL

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 03/04/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}400     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: VTT1P50FMGZ001807

- Số khung: DCG4TTS5X001807

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: FAVOURITE

- Ngày đăng ký lần đầu:  02/09/2007

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}401     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-B013328

- Số khung: 14TT-01328

- Số loại: C110

- Nhãn hiệu: NAKASEI

- Dung tích: 110

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu:   27/01/2005

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}402     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: V-128646

- Số khung: A-128646

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: PUSANCIRI

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Đỏ Đen Bạc

- Ngày đăng ký lần đầu: 16/02/2009

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}403     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH012394

- Số khung: MW9H012394

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: AGASI

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Xanh Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 25/07/2009

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}404     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-041016

- Số khung: UM5X041016

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: GUIDA

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 24/08/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}405     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: DGE100-2004956

- Số khung: PCG0021M004956

- Số loại: SUPER

- Nhãn hiệu: DEAHAN

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 30/08/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}406     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: S110-00175478

- Số khung: WS110-00803115

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WISE

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}407     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-1003206

- Số khung: 1VH-81003206

- Số loại: MAXNEO

- Nhãn hiệu: YUMATI

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 21/04/2009

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}408     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: VMESE2002486

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WAYMAN

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Không có

- Ngày đăng ký lần đầu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}409     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 152FM-00044763

- Số khung: CHL08Y6015399

- Số loại: C110-S

- Nhãn hiệu: WELL

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 09/10/2000

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}410     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-161318

- Số khung: CH0031R161318

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WAKEUP

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 20/05/2002 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}411     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-003520

- Số khung: AV-003520

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WAVINA

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 27/12/2005 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}412     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: VTT14ZL1P50FMG006321

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: HALIM

- Dung tích: Không xác định

- Màu sơn: Không có

- Ngày đăng ký lần đầu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}413     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: CT100E-1814438

- Số khung: CT100DYC814459

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: HADOSIVA

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 20/04/2000

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}414     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-310595781

- Số khung: XCG4C31Y595781

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: DAME

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 16/06/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}415     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 52FMH-018939

- Số khung: CH0011P-026439

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: ROMANTIC

- Dung tích: 109

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký mới: 20/04/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}416     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-00025505

- Số khung: CH064TL000634

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: FASHION

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Xám

- Ngày đăng ký lần đầu: 24/01/2005 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}417     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMH-10138953

- Số khung: CHL-00150938

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: FASTER

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 15/11/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}418     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: LC152FMH02262370

- Số khung: 110-02097139

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WELL

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 06/05/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}419     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMHA003842

- Số khung: CX71000086

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu:

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 20/11/2007

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}420     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-002725

- Số khung: RV5A000325

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: VISICO

- Ngày đăng ký lần đầu: 04/07/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}421     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: VKV1P50FMG30121547

- Số khung: VKVPCG0011L0201547

- Số loại: 100B4

- Nhãn hiệu: DRUM

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 20/05/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}422     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: 150FMG-JA003860

- Số khung: RNDDCGVND91003860

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: JARGON

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Trắng

- Ngày đăng ký lần đầu:  09/06/2010

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}423     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: VDTFS1P39FMB825358

- Số khung: RRRDCB2RRAD825358

- Số loại: C50

- Nhãn hiệu: SUCCESSFUL

- Dung tích: 49

- Màu sơn: Đỏ Đen

- Ngày đăng ký mới: 15/02/2011

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}424     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: JC35E0140835

- Số khung: RLHJC35046Y044857

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: LIFAN

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

{C}{C}{C}{C}{C}425     {C}{C}{C}{C} 

- Số máy: FMG-32070265

- Số khung: CG0022H000258

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: HALONG

- Ngày đăng ký lần đầu: 11/11/2002