Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đường Vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội thông báo

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đường Vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội thông báo: Niêm yết công khai phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp bị giải tỏa bởi dự án Đường Vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội để hộ gia đình, cá nhân đóng góp ý kiến:  

Lời cảm tạ của gia đình bà Võ Thị Vân

LỜI CẢM TẠ Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ: - Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang; - Tập thể cán bộ giáo viên Trường Tiểu học Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa; - Chi hội cựu giáo chức xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa; - Tập thể cựu cán bộ giáo viên nhà trẻ Hoa Mai, thành phố Cam Ranh; ....  

Thông báo tuyển dụng thư ký viên tòa án

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng 15 công chức ngạch Thư ký viên làm việc tại Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Khánh Hòa. Cụ thể như sau:

 
.

các thông tin tiện ích