Thông báo Tuyển dụng

Khách sạn Le Cube - 13 Ngô Đức Kế, TP. Nha Trang Tuyển nhân viên  

Thông báo Tuyển dụng cán bộ năm 2019

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nha Trang tổ chức thi tuyển cán bộ năm 2019.

THÔNG BÁO TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2019 CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Thực hiện Thông báo số 23/TB-BKHĐT ngày 3-4-2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư "Về việc Tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê", Cục thống kê tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2019.

 
.

các thông tin tiện ích