Nhà ga quốc tế Cam Ranh tuyển dụng lao động

Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh (CRTC) thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động như sau:    

Những điều cần biết về bảo hiểm xã hội tự nguyện

I. ĐỐI TƯỢNG: Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên (không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc) II. ĐỊA ĐIỂM THAM GIA: 1. Đại lý thu BHXH tự nguyện: UBND các xã, phường, thị trấn; Tổ chức kinh tế: Bưu điện..; Hội đoàn thể: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ..

 
.

các thông tin tiện ích