Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 13/6/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn HP/20E, từ số 0000001 đến số 0000300 của Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Hưng Phát Khánh Hòa, mã số thuế: 4201264218, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 06 Hà Huy Tập, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh thông báo

1. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Huệ do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay năm 2000 Kính gửi: Ông Hoàng Văn Dặn Địa chỉ: Thôn Tây Nam 2, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

 
.

các thông tin tiện ích