Công ty Bảo hiểm PVI Khánh Hòa tuyển dụng

Công ty Bảo hiểm PVI Khánh Hòa tuyển dụng

Dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang thi công tại phường Vĩnh Thọ

Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang là một trong các dự án trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa sử dụng vốn vay từ Ngân hàng Thế giới.

Sự đồng thuận của người dân với dự án

Những ngày đầu của tháng Chạp, công trường thi công Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang tại khu vực phường Vĩnh Phước và Vĩnh Thọ, không khí làm việc hết sức nhộn nhịp và khẩn trương.

 
.

các thông tin tiện ích