09:10, 16/09/2023

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 12/9/2023, Công ty Cổ phần Nông nghiệp sạch Khánh Hòa; Mã số thuế: 4201794293; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Hòn Lay, xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

2. Kể từ ngày 13/9/2023, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng DCONS; Mã số thuế: 4201774561; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 22 Sông Cái, thôn Hạ, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.