Chung tay cải cách hành chính

Nỗ lực nâng cao chỉ số PCI và PAPI

05:01, 04/10/2016 (GMT+7)

Năm 2015, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của Khánh Hòa đều giảm điểm. Vì thế, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương phải thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số PCI, PAPI năm 2016 và những năm tiếp theo.

Theo đó, UBND tỉnh giao trách nhiệm cải thiện điểm số PCI, PAPI cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về cải thiện chỉ số gia nhập thị trường, điểm số nội dung tiếp cận tài liệu quy hoạch của chỉ số tính minh bạch, chỉ số cạnh tranh bình đẳng.

 

Thanh niên tình nguyện tham gia cải cách hành chính hướng dẫn người dân tại bộ phận một cửa UBND TP. Nha Trang
Thanh niên tình nguyện tham gia cải cách hành chính hướng dẫn người dân tại bộ phận một cửa UBND TP. Nha Trang


Theo đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, sở đã xây dựng và triển khai thực hiện nhiều giải pháp để góp phần cải thiện chỉ số PCI và PAPI như: thực hiện công khai thủ tục hành chính (TTHC); thành lập tổ tư vấn để hướng dẫn hồ sơ, tăng cường kênh hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh; thông tin đường dây nóng; thực hiện trả hồ sơ bằng chuyển phát nhanh qua đường bưu điện. Bên cạnh đó, lập sổ tay đăng ký kinh doanh gắn trên cổng thông tin điện tử của sở, ngoài việc công khai tất cả TTHC thuộc thẩm quyền còn cho phép tải văn bản hướng dẫn cũng như các biểu mẫu trong hồ sơ thủ tục. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ sai biểu mẫu đã giảm hẳn. Kết quả, trong quý III/2016, lượng hồ sơ phải yêu cầu bổ sung đã giảm, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và sớm hạn cao hơn. Sở đề ra nhiệm vụ kiểm soát tốt tình trạng giải quyết hồ sơ một cửa, phấn đấu giảm tỷ lệ trễ hẹn dưới 10% vào cuối năm.


Về cải cách thể chế, việc tham mưu hoàn thiện và minh bạch hóa hệ thống các quy định, chính sách về ưu đãi, thu hút đầu tư là một trong các giải pháp quan trọng nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI đã được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) tỉnh năm 2016. Sở đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Để cải thiện chỉ số tính minh bạch, cần công khai quy hoạch và các dự án mời gọi đầu tư cũng như các chính sách thu hút đầu tư. Hiện nay, sở đang tổng hợp danh mục mời gọi đầu tư năm 2017 để trình UBND tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực như y tế, giáo dục, các dự án trong cụm công nghiệp…


Sở Tài nguyên và Môi trường được giao cải thiện điểm số tiếp cận đất đai. Sở đã đề xuất 11 giải pháp nhằm cải thiện chỉ số PCI, trong đó chú trọng công tác cải cách TTHC, công khai quy hoạch sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về giá đất, công khai minh bạch giá đất, xây dựng quy chế phối hợp trong việc xác định giá đất, tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo để giải quyết các vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân các quy định liên quan đến việc giải quyết TTHC lĩnh vực tài nguyên và môi trường.


Cục Thuế tỉnh được giao tăng cường chỉ đạo đối với ngành để cải thiện điểm số các nội dung có liên quan đến lĩnh vực thuế trong chỉ số tính minh bạch. Cục Thuế tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó tập trung chỉ đạo công khai, minh bạch TTHC và chính sách thuế; rút ngắn thời gian, đơn giản TTHC; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, tổ chức hướng dẫn thực hiện các chính sách thuế mới ban hành; tăng cường tổ chức đối thoại, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho người nộp thuế…


Sở Tư pháp chỉ đạo kéo giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của sở xuống dưới 10%; ban hành chương trình hành động của ngành để thực hiện các biện pháp cải thiện chỉ số PCI và PAPI của tỉnh với 12 nhiệm vụ trong công tác CCHC, đồng thời phân công đơn vị chủ trì, thời hạn thực hiện để làm rõ trách nhiệm của mỗi đơn vị; tổ chức khảo sát, lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại bộ phận một cửa để đánh giá hiệu quả công tác CCHC của sở, có giải pháp khắc phục những vấn đề người dân chưa hài lòng.


Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì chịu trách nhiệm cải thiện chỉ số giáo dục tiểu học công lập trong chỉ số PAPI. Những giải pháp được Sở Giáo dục và Đào tạo đề ra tập trung vào việc tham mưu UBND tỉnh rà soát, bổ sung quy hoạch mạng lưới trường học giai đoạn 2012 - 2020 tầm nhìn đến năm 2025; đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo đầy đủ các phòng chức năng, trang thiết bị, đồ dùng dạy học theo quy định; quán triệt các quy định của ngành về đạo đức nhà giáo, không để xảy ra tình trạng phân biệt đối xử trong học sinh và vi phạm đạo đức nhà giáo. Bên cạnh đó, sở sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, thực hiện quản lý tốt các nguồn thu, kiên quyết xử lý tình trạng lạm thu...


UBND TP. Nha Trang cũng đề ra nhiều giải pháp trong thực hiện CCHC, góp phần nâng cao chỉ số PCI như: công khai quy trình giải quyết TTHC; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC, xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ hồ sơ điện tử đối với hồ sơ về đất đai thuộc danh mục lưu trữ vĩnh viễn; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong giải quyết hồ sơ theo đúng quy trình một cửa, một cửa liên thông… Theo ông Trần Văn Võ Thịnh - Trưởng phòng Nội vụ TP. Nha Trang, một điểm mới trong công tác CCHC của thành phố là mới đây, thành phố ra mắt Đội Thanh niên tình nguyện tham gia CCHC. Bên cạnh đó, thành phố phát tờ rơi tuyên truyền, khuyến khích cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3.

 

Chỉ số PCI của Khánh Hòa năm 2015 đạt 58,69 điểm, giảm so với năm 2014 là 59,78 điểm; đứng thứ 27/63 tỉnh, thành phố, giảm 11 bậc so với năm 2014 (đứng thứ 16). Trong 10 tiêu chí thành phần được khảo sát, có 3 tiêu chí tăng điểm số so với năm 2014, 7 tiêu chí giảm điểm.

Chỉ số PAPI đạt 33,4 điểm, xếp thứ 57/63 tỉnh, thành phố, giảm điểm so với năm 2014 là 34,1 điểm và không thay đổi về thứ hạng. Cả 6 tiêu chí thành phần, Khánh Hòa đều đạt điểm ở nhóm từ trung bình thấp đến thấp nhất.

Đối với cải thiện chỉ số PAPI, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo việc công khai, minh bạch, cung cấp thông tin danh sách hộ nghèo, thu/chi ngân sách, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khung giá đền bù ở cấp xã, phường, thị trấn đến từng hộ để cải thiện chỉ số công khai, minh bạch. Theo UBND TP. Nha Trang, đối với việc công khai thu/chi ngân sách cấp xã, sẽ thực hiện niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã ít nhất 90 ngày; thông báo bằng văn bản để phổ biến cho nhân dân ở các cuộc họp thôn tổ dân phố; thông báo trên hệ thống loa truyền thanh. Việc công khai quy hoạch sử dụng đất thực hiện thông qua công khai bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phương án đền bù giải tỏa niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã; cung cấp thông tin liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho chủ sử dụng đất theo nhu cầu; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và cung cấp thông tin, phổ biến tại các cuộc họp thôn, tổ dân phố. Việc công khai thông tin về hộ nghèo ở cấp xã, danh sách hộ cận nghèo, hộ nghèo được niêm yết công khai tại thôn, tổ dân phố và trụ sở UBND xã, phường.


Theo ông Nguyễn Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, bên cạnh một số cơ quan đề xuất các biện pháp cơ bản đáp ứng được yêu cầu cải thiện điểm số như các sở: Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Cục Thuế tỉnh, vẫn còn một số cơ quan đề xuất giải pháp chung chung, chưa bám sát phân tích từng điểm số để đưa ra các giải pháp giải quyết triệt để những hạn chế còn tồn tại. Đồng thời, chưa có cơ quan, đơn vị nào cam kết với UBND tỉnh cải thiện điểm số đối với các tiêu chí, nội dung phụ trách ít nhất 30% so với kết quả năm 2015.


N.D

  

Các tin khác