Hoạt động du lịch: Thay đổi để thích nghi

Dịch Covid-19 đã tác động mạnh đến hành vi tiêu dùng của khách hàng. Chính vì thế, du lịch phải có sự thay đổi để thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới, trong đó vấn đề đảm bảo an toàn phải được đặt lên hàng đầu…

Châu Âu cuốn vào làn sóng COVID thứ hai

Nhiều nước châu Âu từng thành công trong việc giữ cho đồ thị COVID-19 đi ngang, giờ lại đang chứng kiến số ca mắc tăng cao và đồ thị tiếp tục đi lên.

COVID-19 quay trở lại Anh

Sau một thời gian tạm lắng, số ca mắc mới COVID-19 lại tăng trở lại ở Anh.    

 
.

các thông tin tiện ích