Tháng 10: Số lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 2%

Chủ Nhật, 13/11/2022, 20:04 [GMT+7]

Tháng 10: Số lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 2%

Theo Cục Thống kê, trong tháng 10, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 2% so với tháng 10 năm trước.


Tuy nhiên, tính chung 10 tháng, số lao động trong doanh nghiệp công nghiệp giảm 0,85% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 7,06%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 3,98%; riêng khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 6,39%.


Nếu tính theo lĩnh vực, tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp khai khoáng giảm 14,4%; chế biến, chế tạo giảm 1%. Riêng lao động trong lĩnh vực cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,79%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng tăng 1,02%.


HẠ LINH

.

các thông tin tiện ích