Khôi phục sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản sau mưa lũ

Thứ Tư, 12/01/2022, 22:34 [GMT+7]

Khôi phục sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản sau mưa lũ

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc khôi phục sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản sau mưa lũ.


Theo đó, thực hiện công văn số 8961 ngày 28-12-2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc khôi phục sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản sau mưa lũ tại một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai và phổ biến nội dung văn bản trên đến các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện; tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất tham mưu những nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền UBND tỉnh trước ngày 20-1.


T.K

 

.

các thông tin tiện ích