10:09, 27/09/2021

Tổng sản lượng thủy sản đạt hơn 85.000 tấn

Từ đầu năm đến hết tháng 8-2021, tổng sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng trong toàn tỉnh Khánh Hòa đạt hơn 85.000 tấn, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng thủy sản khai thác đạt hơn 75.200 tấn, tăng 0,4%; sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt hơn 9.800 tấn, tăng 2,1%.

 

Từ đầu năm đến hết tháng 8-2021, tổng sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng trong toàn tỉnh Khánh Hòa đạt hơn 85.000 tấn, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng thủy sản khai thác đạt hơn 75.200 tấn, tăng 0,4%; sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt hơn 9.800 tấn, tăng 2,1%.


Thời gian qua, các ngành chức năng của tỉnh đã kịp thời triển khai nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân. Ngành Thủy sản tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định nhằm phát triển ngành một cách bền vững, trách nhiệm. Đối với nuôi trồng thủy sản, cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương hỗ trợ, hướng dẫn người nuôi tuân thủ lịch mùa vụ, triển khai phòng, chống dịch bệnh trên thủy sản nuôi; hỗ trợ nông dân tìm kiếm đầu ra để tiêu thụ thủy sản nuôi…


B.L