Sửa chữa điện hotline bằng phương pháp mới

Chủ Nhật, 22/03/2020, 22:21 [GMT+7]

Sửa chữa điện hotline bằng phương pháp mới

Vừa qua, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) tổ chức huấn luyện, thực hành và sát hạch thi công, sửa chữa điện hotline 22kV (sửa chữa trên lưới có điện) bằng phương pháp sử dụng bệ đỡ cách điện platform cho Đội hotline của công ty. Kết quả, 100% thành viên Đội Hotline đạt yêu cầu.Trong thời gian tới, PC Khánh Hòa sẽ chính thức triển khai thi công sửa chữa điện hotline bằng bệ đỡ cách điện platform trên hiện trường.

 

Thực hành sửa chữa điện hotline 22kV bằng bệ đỡ cách điện platform.

Thực hành sửa chữa điện hotline 22kV bằng bệ đỡ cách điện platform.


Mục tiêu của chương trình đào tạo nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đẩy mạnh sửa chữa lưới điện đang vận hành mà không cần cắt điện. Đặc biệt, trong điều kiện PC Khánh Hòa đang quản lý, vận hành hệ thống lưới điện trung áp với chiều dài đường dây hơn 1.800 km và hơn 2.350 trạm biến áp phụ tải. Trong số đó, gần 50% chiều dài đường dây và trạm biến áp thuộc khu vực rừng núi, nông thôn hoặc những  nơi có điều kiện địa hình phức tạp, phương tiện cơ giới không thể tiếp cận. Vì vậy, giải pháp dùng bệ đỡ cách điện platform sẽ khắc phục cơ bản khó khăn này. Thay vì đứng trên xe nâng, ở các vùng rừng núi, đồng ruộng, đường giao thông nhỏ hẹp…, công nhân hotline sẽ đứng trên bệ đỡ platform để thực hiện sửa chữa lưới điện.


Trong tháng 3, công ty sẽ chính thức ban hành quy trình thi công, sửa chữa hotline 22kV sử dụng bệ đỡ cách điện platform để áp dụng vào thực tế.


HẠ LINH
 

.

các thông tin tiện ích