Ban hành nghị quyết về kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế biển

Thứ Hai, 23/03/2020, 21:51 [GMT+7]

Ban hành nghị quyết về kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế biển

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 26 về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm (đến năm 2025) thực hiện Nghị quyết 36 của Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Nuôi trồng thủy sản trên vịnh Vân Phong

Nuôi trồng thủy sản trên vịnh Vân Phong


Theo đó, kế hoạch có 6 nội dung gồm: quản trị biển, đại dương và vùng bờ; phát triển kinh tế biển, ven biển; nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó thân thiện với biển; khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực biển; môi trường, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế.


Để thực hiện những nội dung trên, kế hoạch đề ra một số giải pháp như: kiện toàn cơ quan quản lý nhà nước về biển và hải đảo, cơ quan điều phối liên ngành; điều chỉnh, bổ sung hệ thống chính sách, pháp luật về biển và hải đảo; tăng nguồn lực đầu tư cho lực lượng thực thi pháp luật, điều tra cơ bản, quản lý tổng hợp biển và hải đảo; xây dựng Quỹ phát triển kinh tế biển…; phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; xây dựng, nâng cao hiệu quả quản lý khai thác cảng quốc tế, cảng chuyên dùng…; phát triển đội tàu biển theo hướng hiện đại, hiệu quả. Bên cạnh đó, chuyển đổi mô hình nuôi trồng, khai thác thủy sản theo hướng hiện đại, ưu tiên phát triển hạ tầng thủy sản; phát triển công nghiệp ven biển, hạ tầng ven biển, các ngành kinh tế biển mới (điện gió, điện mặt trời…); đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng thành tựu về kinh tế biển, điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường; nghiên cứu gắn với kinh tế biển, phát triển nhân lực…


V.L 

.

các thông tin tiện ích