Tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực ngân hàng

Chủ Nhật, 17/11/2019, 23:05 [GMT+7]

Tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực ngân hàng

Ngày 15-11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành chỉ thị về tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực ngân hàng.


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo cơ quan thanh tra, giám sát và ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty kiều hối là công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng, có rủi ro cao và trung bình cao về rửa tiền, tài trợ khủng bố theo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố của Việt Nam giai đoạn 2012 - 2017.


Đối với các tổ chức tín dụng, tăng cường kiểm tra, rà soát chứng từ, giao dịch khi cung ứng các sản phẩm tiềm ẩn rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng đã được xác định theo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố. Trong quá trình thực hiện rà soát các giao dịch, nếu phát hiện giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tiền, tài sản trong giao dịch có liên quan đến các loại tội phạm có nguy cơ rửa tiền cao hoặc trung bình cao, phải lập và gửi báo cáo giao dịch đáng ngờ cho Cục Phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.


N.D
 

.

các thông tin tiện ích