Hỗ trợ hoạt động các quỹ tín dụng nhân dân

Thứ Hai, 06/05/2019, 22:51 [GMT+7]

Hỗ trợ hoạt động các quỹ tín dụng nhân dân

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Cục Thuế tỉnh chủ động nghiên cứu, đề xuất Bộ Tài chính ban hành, sửa đổi các chính sách về thuế để khuyến khích phát triển QTDND tại vùng nông thôn, khó khăn. UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời phối hợp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khánh Hòa xử lý các QTDND yếu kém, chỉ đạo kịp thời các cơ quan chức năng trên địa bàn trong việc thu hồi nợ, tài sản của QTDND. NHNN Chi nhánh Khánh Hòa thực hiện nghiêm các quy định của NHNN Việt Nam ban hành về an toàn hoạt động, quản lý, điều hành, quản trị rủi ro và các quy định khác đối với hệ thống QTDND; nâng cao vai trò quản lý nhà nước, tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra hoạt động tín dụng, cấp phép hoạt động, tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu của các QTDND; thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm đầu mối liên kết hệ thống của Ngân hàng Hợp tác xã trong điều hòa vốn, hỗ trợ cho vay đối với QTDND gặp khó khăn về tài chính, thanh khoản; tích cực tham gia xử lý các QTDND yếu kém hoặc có dấu hiệu mất an toàn trong hoạt động. Các QTDND triển khai hiệu quả Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, Đề án củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm năm 2010, định hướng đến năm 2030; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động huy động và cho vay; tăng cường quản lý và giáo dục đạo đức cán bộ, ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động; phối hợp với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam trong việc liên kết hệ thống QTDND, điều hòa vốn đảm bảo an toàn hệ thống theo quy định…


N.D
 

.

các thông tin tiện ích