Còn nhiều vướng mắc trong việc cổ phần hóa

Thứ Ba, 07/05/2019, 21:39 [GMT+7]

Còn nhiều vướng mắc trong việc cổ phần hóa

Ngày 7-5, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh bàn giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp năm 2019.


Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2018, việc thực hiện phương án sắp xếp tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước cơ bản đúng kế hoạch. Trong đó, đã hoàn thành thoái 100% vốn nhà nước tại 6/7 doanh nghiệp cổ phần. Riêng Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang vẫn còn hơn 640.000 cổ phần chưa bán hết. Ngoài ra, việc cổ phần hóa tại Tổng Công ty Khánh Việt vẫn còn một số vướng mắc bởi các nguyên nhân khách quan. Trong năm 2019, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục tháo gỡ.

 

Ông Trần Sơn Hải cho rằng, năm 2019 khối lượng công việc của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh rất nhiều, đặc biệt là vấn đề cổ phần hóa. Bởi việc cổ phần hóa ở Tổng Công ty Khánh Việt và Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa đều còn nhiều vướng mắc về nhà đất; một số văn bản của Bộ Tài chính có nội dung ngược với các nghị định liên quan gây chậm trễ trong việc xác định phương án sử dụng đất. Ông chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về những vướng mắc này; Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh báo cáo về việc cổ phần hóa của Tổng Công ty Khánh Việt gửi Thủ tướng Chính phủ.

 


Đình Lâm
 

.

các thông tin tiện ích