Thực hiện các giải pháp về sản xuất và tiêu thụ muối niên vụ 2019

Thứ Tư, 13/03/2019, 23:11 [GMT+7]

Thực hiện các giải pháp về sản xuất và tiêu thụ muối niên vụ 2019

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), UBND các huyện, thị xã, thành phố có biển và các đơn vị có liên quan chủ động triển khai thực hiện các nội dung đề nghị của Bộ NN-PTNT về sản xuất muối niên vụ 2019. Sở NN-PTNT được giao trách nhiệm là cơ quan đầu mối, hướng dẫn đôn đốc và giám sát các địa phương thực hiện, định kỳ hàng tháng, quý, năm tổng hợp số liệu, báo cáo tình hình sản xuất và tiêu thụ muối trên địa bàn tỉnh về Bộ NN-PTNT và UBND tỉnh.

 

Diêm dân Ninh Hòa sản xuất muối. Ảnh: BKH
Diêm dân Ninh Hòa sản xuất muối. Ảnh: BKH
 
Trước đó, Bộ NN-PTNT có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố có sản xuất muối một số giải pháp về sản xuất và tiêu thụ muối niên vụ 2019. Cụ thể, tổ chức sản xuất muối đúng diện tích trong quy hoạch, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất và có giải pháp tiêu thụ muối cho người dân để đảm bảo sản xuất muối ổn định; hỗ trợ người dân, hợp tác xã muối thành lập tổ liên kết sản xuất muối sạch và ký kết hợp đồng tiêu thụ muối ổn định với các cơ sở sản xuất chế biến muối tại địa phương; nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm muối… 
 
Duy Nhật
 
.

các thông tin tiện ích