Nghiệm thu đề tài về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Chủ Nhật, 31/10/2021, 22:00 [GMT+7]

Nghiệm thu đề tài về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh vừa tổ chức nghiệm thu trực tuyến kết quả đề tài khoa học cấp tỉnh “Thực trạng và giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh” do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thủy Tiên, Trường Đại học Tài chính - Marketing (TP. Hồ Chí Minh) làm chủ nhiệm.


Qua 21 tháng triển khai, đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu theo thuyết minh được phê duyệt, đảm bảo số lượng và chất lượng theo yêu cầu. Đề tài xây dựng được hệ thống chỉ báo khá hoàn chỉnh để đo lường sự phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; đánh giá thực trạng và xây dựng các giải pháp phát triển BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; xây dựng hệ thống Webgis giúp mô hình hóa tình hình thực tế về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tại Khánh Hòa. Đề tài được Hội đồng xếp loại đạt.


V.L


 

.

các thông tin tiện ích