05:02, 03/02/2023

Phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Chiều 3-2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì họp phiên thứ ba của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới 63 địa phương. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

Chiều 3-2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì họp phiên thứ ba của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới 63 địa phương. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương cần chủ động nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính phù hợp với tình hình thực tiễn; đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực gắn với đào tạo, nâng cao trình độ của cán bộ, công chức, viên chức; nhân rộng những mô hình hay trong phát triển công dân số; khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu của các cơ quan, đơn vị…


Năm nay, Ban Chỉ đạo thống nhất tập trung ưu tiên nguồn lực đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; nâng cao hiệu quả triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân theo Đề án 06; tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, trọng dụng nhân tài và chính sách liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh; tăng cường rà soát, tháo gỡ rào cản về thể chế, cơ chế để nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến…

 

Được biết, năm 2022, toàn quốc đã đạt được kết quả quan trọng trong xây dựng thể chế, chính sách pháp  luật; cải cách thủ tục hành chính; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; cải cách chế độ công vụ, chuyển đổi số... Tỉnh Khánh Hòa có số lượt giao dịch trực tuyến tăng gần 4 lần và số tiền thanh toán nghĩa vụ tài chính tăng hơn 12 lần so với năm 2021 và là một trong 46 địa phương đã triển khai tổ công nghệ số cộng đồng đến cấp cơ sở…


N.V