08:12, 09/12/2022

Học viện Hải quân tổ chức hội nghị quân chính năm 2022

Chiều 9-12, Học viện Hải quân tổ chức hội nghị quân chính năm 2022. Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân dự và chỉ đạo.

Chiều 9-12, Học viện Hải quân tổ chức hội nghị quân chính năm 2022. Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân dự và chỉ đạo.

Các tập thể thuộc Học viện Hải quân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Các tập thể thuộc Học viện Hải quân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2022, Học viện Hải quân đã quán triệt, thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Hải quân và hướng dẫn của cơ quan cấp trên về nhiệm vụ huấn luyện; tổ chức thực hiện tốt nội dung đột phá huấn luyện “Cơ bản làm chủ, chuyên sâu trong khai thác sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, thực hiện quy tắc an toàn và nâng cao chất lượng huấn luyện cho sĩ quan, điều lệnh, thể dục, thể thao”; tổ chức thành công hội thao thể dục thể thao Quân chủng, hội thao huấn luyện, hội thi tàu, xe tốt năm 2022... Nhiệm vụ đào tạo năm học 2021 - 2022 hoàn thành tốt, triển khai nhiệm vụ đào tạo năm học 2022 - 2023 đúng kế hoạch đề ra; học viên của học viện tích cực tham gia các hội thi cấp trường, quân chủng, toàn quốc và đạt kết quả tốt... 100% cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong học viện có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức sâu sắc về tình hình nhiệm vụ, đối tượng, đối tác; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chính ủy Học viện Hải quân trao bằng khen đơn vị quyết thắng năm 2022 cho các đơn vị.
Chính ủy Học viện Hải quân trao bằng khen đơn vị quyết thắng năm 2022 cho các đơn vị.

 

Tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng biểu dương những kết quả đạt được của Học viện trong năm 2022. Đồng thời yêu cầu học viện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số, công nghệ thông tin trong chỉ huy, quản lý, giảng dạy, học tập, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học; xây dựng học viện chính quy, mẫu mực, tiêu biểu...

Nhân dịp này, có 4 tập thể thuộc Học viện Hải quân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích 5 năm liên tục đạt đơn vị quyết thắng; Học viện Hải quân trao bằng khen đơn vị quyết thắng năm 2022 cho các đơn vị...

VĨNH THÀNH