Nha Trang: Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Thứ Năm, 24/11/2022, 18:56 [GMT+7]

Nha Trang: Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Chiều 24-11, Thành ủy Nha Trang tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang chủ trì hội nghị.


Trong 10 năm, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố đã quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng được tăng cường. Chất lượng xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ thành phố được nâng lên. Thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Thành phố đã giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho nhiều lượt đối tượng; xây dựng nhiều công trình quốc phòng; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm và 100% chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên…

Ông Hồ Văn Mừng trao giấy khen cho các tập thể.
Ông Hồ Văn Mừng trao giấy khen cho các tập thể.


Ông Hồ Văn Mừng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; xây dựng lực lượng vũ trang có sức chiến đấu cao, chú trọng công tác dự báo, nắm tình hình. Đồng thời, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chú trọng công tác tuyên truyền; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát triển kinh tế kết hợp với đảm bảo quốc phòng an ninh; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xử lý các đối tượng kích động, gây chia rẽ; đảm bảo nguồn lực, cơ sở vật chất, chế độ chính sách cho công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Ông Nguyễn Thế Sinh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao giấy khen cho các cá nhân.
Ông Nguyễn Thế Sinh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao giấy khen cho các cá nhân.


Nhân dịp này, 15 tập thể, 25 cá nhân xuất sắc được nhận giấy khen của UBND thành phố.

Ông Nguyễn Sỹ Khánh – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao giấy khen cho các cá nhân.
Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao giấy khen cho các cá nhân.


T.M 

.

các thông tin tiện ích