Thẩm định bản thảo cuốn sách "Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 1975 - 2015"

Thứ Năm, 04/11/2021, 20:33 [GMT+7]

Thẩm định bản thảo cuốn sách "Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 1975 - 2015"

Chiều 4-11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị thẩm định bản thảo cuốn sách “Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 1975 - 2015”. Ông Lê Hữu Thọ - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị.
 
 
Ông Lê Hữu Thọ kết luận tại hội nghị.
Ông Lê Hữu Thọ kết luận tại hội nghị.
 
Qua 3 năm thực hiện biên soạn, bản thảo đã được chỉnh sửa 4 lần, đến nay đã tương đối hoàn chỉnh. Bản thảo cuốn sách gồm 4 chương và các mục giới thiệu những hình ảnh liên quan, kinh nghiệm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang. Trong đó, chương 1 giới thiệu những hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1975 - 1978); chương 2 giới thiệu nội dung liên quan đến việc củng cố xây dựng lực lượng và thực hiện nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia (1979 - 1989); chương 3 giới thiệu công tác phối hợp với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1990 - 2000); chương 4 giới thiệu về quá trình công tác, hoạt động của lực lượng vũ trang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế… (2001 - 2015).
 
Tại hội nghị, Hội đồng thẩm định đề nghị Ban Biên soạn tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa bố cục; chỉnh lý lại một số tiêu đề chương, mục cho thống nhất; bổ sung một số sự kiện lịch sử, đặc biệt là tái hiện rõ nét bối cảnh lịch sử của các thời kỳ…
 
Kết luận hội nghị, ông Lê Hữu Thọ đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Biên soạn tiếp tục tiếp thu ý kiến, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện bản thảo, đảm bảo chất lượng để sớm thực hiện các thủ tục xuất bản.
 
THẾ ANH
 
 
 
 
 
 
 
 
.

các thông tin tiện ích