Thư mời cộng tác báo Xuân Nhâm Dần 2022

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Báo Khánh Hòa sẽ ra mắt Đặc san Xuân với chủ đề Xuân hy vọng. Đặc san tập trung phản ánh các lĩnh vực: Kinh tế - xã hội, du lịch, đời sống văn hóa - văn nghệ của tỉnh…   

KT test 01hẹn giờ 02

KT test 01hẹn giờ 02

KT test 01xb hẹn giờ

KT test 01xb hẹn giờ

 
.

các thông tin tiện ích