Từ năm 2020: Liên thông cấp giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

Thứ Ba, 26/11/2019, 09:33 [GMT+7]

Từ năm 2020: Liên thông cấp giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã phối hợp tổ chức lễ khai trương cơ sở dữ liệu chuyên ngành BHXH và kết nối cơ sở dữ liệu này với hệ thống thông tin quản lý hộ tịch qua hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP) phục vụ liên thông khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ dưới 6 tuổi. NGSP là hệ thống do Bộ Thông tin - Truyền thông xây dựng, quản lý và vận hành.


Theo thống kê, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm gồm có: Dữ liệu nhân khẩu có hiệu lực đã được cấp mã số trong hệ thống cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT là hơn 97,4 triệu nhân khẩu; cơ sở dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp do BHXH Việt Nam đang quản lý biến động gồm 14,9 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 488.000 người tham gia BHXH tự nguyện; 13,11 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 85,24 triệu người tham gia BHYT...


Để khai thác cơ sở dữ liệu chuyên ngành BHXH, trong năm 2019, Bộ Thông tin - Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với BHXH Việt Nam, Bộ Tư pháp thực hiện thí điểm kết nối, chia sẻ thông tin qua NGSP để kết nối, chia sẻ thông tin đăng ký khai sinh phục vụ cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.


Sau 1 tháng thực hiện thí điểm liên thông dữ liệu tại 13 tỉnh, thành phố trên cả nước, đã có 15.000 trường hợp trẻ em được liên thông cấp giấy khai sinh và thẻ BHYT. Dự kiến, đến hết năm 2019, sẽ liên thông dịch vụ đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi ở tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước.

 


G.C (Tổng hợp)
 

.

các thông tin tiện ích