Tích cực chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức

Thứ Sáu, 27/07/2012, 09:47 [GMT+7]

Tích cực chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức

Bà Võ Thị Ngọc Hà - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh.

Bà Võ Thị Ngọc Hà - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh.

Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh Khánh Hòa (28-7-1997 - 28-7-2012), phóng viên Báo Khánh Hòa đã trao đổi với bà Võ Thị Ngọc Hà - Chủ tịch CĐVC tỉnh Khánh Hòa.

- Xin bà cho biết đôi nét về thành tựu mà CĐVC tỉnh đạt được qua 15 năm hoạt động?

- Sau 15 năm thành lập, qua 3 nhiệm kỳ hoạt động, CĐVC tỉnh đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thực hiện ngày càng hiệu quả chức năng và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Lực lượng đoàn viên hầu hết là cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, các trường đại học, cao đẳng và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, do đó, CĐVC tỉnh luôn coi trọng và làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm, vai trò của đội ngũ CBCCVC, xây dựng CBCCVC vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt.

Những năm qua, CĐVC tỉnh chủ động tổ chức và chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, động viên CBCCVC tích cực tham gia các phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”. CĐCS đã cụ thể hóa các phong trào thi đua thành những nội dung, tiêu chí cụ thể, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; gắn phong trào với cuộc vận động “Xây dựng người CBCCVC: Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xem đây là chỉ tiêu đánh giá thi đua của các CĐCS. Các phong trào thi đua đã thể hiện được cả chiều rộng lẫn chiều sâu, cổ vũ CBCCVC phát huy tính chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trung bình, mỗi năm có hơn 300 tập thể lao động tiên tiến, 200 tập thể lao động xuất sắc, 3.500 lao động tiên tiến, gần 600 chiến sĩ thi đua các cấp, 450 sáng kiến, 205 đề tài các cấp; 100% đơn vị Công đoàn và chính quyền cùng ký kết đăng ký xây dựng cơ quan văn hóa và 98% đơn vị đạt cơ quan văn hóa.

Bên cạnh đó, công tác tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến CBCCVC được thực hiện tốt. Công tác vận động phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn được CĐVC và các CĐCS quan tâm thực hiện. Hiện nay, CĐVC có 73 CĐCS với hơn 6.000 đoàn viên; đội ngũ cán bộ CĐCS ngày càng trưởng thành, phát huy được vai trò, trí tuệ của mình, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.

- Một trong những hoạt động nổi bật của CĐVC là chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho CBCCVC. Bà đánh giá thế nào về hoạt động này thời gian qua?

- Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho CBCCVC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của CĐVC tỉnh. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, CĐVC tỉnh và các CĐCS đã tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến chế độ, chính sách cho CBCCVC như Luật Công đoàn, Bộ Luật Lao động, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Bảo hiểm xã hội… nhằm giúp CBCCVC nắm rõ các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình. Các CĐCS đã chủ động tổ chức tốt hội nghị CBCCVC, đại hội công nhân viên chức, từ đó có nhiều biện pháp quan tâm cải thiện điều kiện, phương tiện làm việc, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho CBCCVC trong cơ quan, đơn vị. Các CĐCS đã tham mưu, đề xuất với chính quyền hỗ trợ đời sống cho CBCCVC, trợ cấp cho những CBCC có hoàn cảnh khó khăn. Công tác động viên, thăm hỏi, chia sẻ với đoàn viên, gia đình đoàn viên khi ốm đau, hoạn nạn được các CĐCS quan tâm thực hiện kịp thời. Các CĐCS cũng tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở lành mạnh, tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong CBCCVC.

Từ năm 2010 đến nay, CĐVC tỉnh đã hỗ trợ cho 236 CBCCVC có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do lũ lụt, con em CBCCVC nghèo vượt khó học giỏi với tổng số tiền hơn 97,6 triệu đồng; đề nghị Quỹ Mái ấm Công đoàn Khánh Hòa hỗ trợ sửa chữa và xây mới 6 căn nhà cho CBCCVC với tổng số tiền hơn 88 triệu đồng.

- Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, thời gian tới, CĐVC tỉnh sẽ tập trung vào những hoạt động gì, thưa bà?

- Thời gian tới, CĐVC tỉnh sẽ tập trung vào những hoạt động sau: Một là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng để CBCCVC nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ đó, nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ và phục vụ nhân dân. Đồng thời vận động CBCCVC tích cực học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tạo điều kiện cho CBCCVC được rèn luyện, cống hiến và khẳng định mình, góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVC vững mạnh. Hai là: Phát động và tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước do Liên đoàn Lao động tỉnh và CĐVC Việt Nam phát động gắn với cuộc vận động “Xây dựng người CBCCVC: Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; đổi mới công tác thi đua nhằm thu hút trí tuệ, tiềm năng sáng tạo, tạo động lực mạnh mẽ để CBCCVC phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Ba là: Tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn, quan tâm công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của CBCCVC và đoàn viên Công đoàn; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu của hoạt động Công đoàn trong tình hình mới.

- Xin cảm ơn bà!

VĂN GIANG (thực hiện)

 

.

các thông tin tiện ích