Quy định mới về đăng ký thuế

Thứ Hai, 09/07/2012, 22:58 [GMT+7]

Quy định mới về đăng ký thuế

Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 80 (TT80) quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế… TT 80 có hiệu lực từ ngày 1-7-2012 và thay thế Thông tư số 85 (TT85) ngày 18-7-2007. Phóng viên Báo Khánh Hòa có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Phúc - Trưởng phòng Kê khai và kế toán thuế Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về vấn đề này. 

- Ông có thể cho biết, TT80 có gì thay đổi so với TT85?

- Từ khi ban hành đến nay, TT85 có những điểm không còn phù hợp, cần sửa đổi. Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, Bộ Tài chính đã ban hành TT80 thay thế TT85. Bên cạnh việc kế thừa các quy định cũ, TT80 cũng điều chỉnh một số điểm trong công tác đăng ký thuế. Cụ thể như sau:

+ Về đối tượng đăng ký thuế: Để được cấp mã số thuế (MST), theo TT85, người nộp lệ phí trước bạ, thuế nhà đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp tạm thời chưa phải đăng ký thuế. Hiện nay, TT80 hướng dẫn tất cả các tổ chức, cá nhân có phát sinh khoản nộp ngân sách Nhà nước phải đăng ký thuế để được cấp MST trước khi nộp thuế.

+ Về nguyên tắc cấp MST, TT80 hướng dẫn thêm trường hợp: “Nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài không đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan Thuế thì bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu có trách nhiệm khai và nộp thuế cho bên nước ngoài. Bên Việt Nam được cấp MST 10 số để sử dụng cho việc khai, nộp thuế cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài”.

+ Về thời hạn đăng ký thuế: TT80 hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh, phát sinh nghĩa vụ nộp thuế, được hoàn thuế phải thực hiện đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận hoạt động hoặc giấy phép thành lập, hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư. Đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh hoặc hộ gia đình, cá nhân thuộc diện đăng ký kinh doanh nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh. Đối với tổ chức, cá nhân có phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay các tổ chức, cá nhân; bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân (ngày cá nhân nhận thu nhập); phát sinh tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế; các chủ dự án (hoặc đại diện được ủy quyền như ban quản lý công trình), nhà thầu chính nước ngoài; phát sinh nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thì đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ về thuế. Thời gian giải quyết hồ sơ là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thuế theo quy định (áp dụng chung đối với các thủ tục tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp và chấm dứt hiệu lực MST). TT85 quy định không quá 5 ngày làm việc đối với các hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại các Cục Thuế và 10 ngày đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại các Chi cục Thuế.

- Thủ tục, địa điểm nộp hồ sơ theo TT80 có gì mới, thưa ông?

- Về địa điểm và hồ sơ đăng ký: Đối với doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, người nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc thì vẫn thực hiện như quy định trước đây. Riêng trường hợp đơn vị chủ quản thành lập thêm đơn vị trực thuộc thì đơn vị chủ quản phải có hồ sơ gửi cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để được cấp MST cho đơn vị trực thuộc mới thành lập thêm, đồng thời bổ sung vào bảng kê các đơn vị trực thuộc của đơn vị chủ quản. Hồ sơ đăng ký MST cho đơn vị trực thuộc thành lập thêm gồm: Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo Mẫu 07-MST ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao không yêu cầu chứng thực quyết định thành lập đơn vị trực thuộc.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh có cửa hàng, cửa hiệu đóng khác địa bàn (tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã) với cơ sở chính, kê khai đăng ký thuế với chi cục Thuế nơi có cửa hàng, cửa hiệu thì hồ sơ đăng ký nộp thuế gồm: Tờ khai đăng ký nộp thuế theo Mẫu 03.1-ĐK-TCT. Theo quy định của TT80, đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng thường xuyên hơn 10 lao động phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp và thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43 ngày 15-4-2010 của Chính phủ.

Đối với người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là cá nhân, cơ quan thuế tự động cấp MST khi nhận hồ sơ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của năm đầu.

- Xin cảm ơn ông!

ĐĂNG KHOA (Thực hiện)

 

.

các thông tin tiện ích