Nghị định 45 có nhiều điểm mới về công tác khuyến công

Thứ Tư, 20/06/2012, 15:24 [GMT+7]

Nghị định 45 có nhiều điểm mới về công tác khuyến công

 

Những năm qua, hoạt động khuyến công đã mang lại kết quả tích cực trong sự phát triển của các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT). Để tiếp tục khuyến khích phát triển CNNT, Chính phủ đã ban hành Nghị định (NĐ) 45 về khuyến công. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã trao đổi với ông Lê Ngọc - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Khánh Hòa xung quanh NĐ này.

- Ông có thể cho biết những kết quả nổi bật của hoạt động khuyến công thời gian qua?

- Giai đoạn 2008 - 2012, từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương phân bổ đã có 31 mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất sản phẩm mới ở các doanh nghiệp, cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh được thụ hưởng với hơn 2,5 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí khuyến công địa phương hơn 1,62 tỷ đồng với 24 đơn vị được thụ hưởng; kinh phí khuyến công quốc gia 910 triệu đồng với 7 đơn vị được thụ hưởng. Cũng từ nguồn kinh phí khuyến công, có hơn 1.200 lượt học viên của các cơ sở CNNT được tập huấn khởi sự doanh nghiệp và nâng cao năng lực quản lý; 740 lao động được đào tạo nghề, có việc làm ổn định. Bên cạnh đó, các sản phẩm nông thôn tiêu biểu cũng được hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm… Công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến rõ nét, góp phần thúc đẩy cơ sở CNNT phát triển, tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn.

- Tháng 5 vừa qua, Chính phủ đã ban hành NĐ 45 về khuyến công. Ông có thể cho biết một số điểm mới của NĐ?

Để tiếp tục khuyến khích phát triển CNNT, Chính phủ đã ban hành NĐ 45 trên cơ sở kế thừa những nội dung tích cực, khắc phục những bất cập, tồn tại của NĐ 134, nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động khuyến công.

Một số điểm mới của NĐ như: Mở rộng đối tượng được thụ hưởng chính sách khuyến công (bao gồm cả các cơ sở công nghiệp đầu tư sản xuất tại phường thuộc thành phố loại 2, 3 và các phường thuộc thành phố loại 1 được chuyển đổi từ xã chưa quá 5 năm). Đối với các doanh nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn không phân biệt quy mô, loại hình doanh nghiệp và địa bàn đầu tư sản xuất. NĐ bổ sung thêm mục tiêu của hoạt động khuyến công là khuyến khích, hỗ trợ áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người. NĐ cũng bổ sung quy định về hợp tác quốc tế và hoạt động tư vấn khuyến công; bổ sung nội dung đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho các Trung tâm Khuyến công cấp vùng và cấp tỉnh. Ngoài ra, NĐ có thêm nội dung mới là nguyên tắc ưu tiên. Theo đó, sẽ có sự ưu tiên hỗ trợ theo địa bàn và theo ngành nghề. Các chương trình, đề án được triển khai trên địa bàn ưu tiên và ngành nghề ưu tiên được quan tâm hơn khi xét giao kế hoạch và mức kinh phí so với quy định chung. Về tổ chức hệ thống khuyến công, NĐ còn bổ sung quy định tổ chức hệ thống khuyến công từ Trung ương đến cấp huyện và mạng lưới cộng tác viên đến cấp xã. Chế độ đối với cộng tác viên khuyến công cũng được quy định, tạo điều kiện cho các địa phương tổ chức triển khai.

- Xin cảm ơn ông!

BÍCH LA (Thực hiện)

.

các thông tin tiện ích