Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa:

Hỗ trợ các dự án, phương án của các hợp tác xã và xã viên

Thứ Sáu, 11/12/2009, 18:06 [GMT+7]

Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các Liên hiệp Hợp tác xã (HTX), HTX và xã viên có vốn sản xuất, kinh doanh, Liên minh HTX tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng đề án thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển (HTPT) HTX tỉnh. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã trao đổi với ông Mai Thanh Liêm - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Khánh Hòa xung quanh vấn đề này.

- P.V: Ông có thể cho biết cụ thể quá trình thành lập Quỹ HTPT HTX tỉnh?

Ông Mai Thanh Liêm

- Ông Mai Thanh Liêm: Vừa qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh có chủ trương cho Liên minh HTX tỉnh thành lập Quỹ HTPT HTX tỉnh nhằm hỗ trợ các Liên hiệp HTX, HTX và bà con xã viên vay vốn với lãi suất ưu đãi thấp hơn lãi suất ngân hàng. Theo đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã cho thành lập đoàn đi thực tế, học tập kinh nghiệm tại một số mô hình hoạt động Quỹ ở TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tiền Giang và Vũng Tàu (hiện nay, cả nước có 15 tỉnh, thành phố có Quỹ HTPT HTX). Đoàn đi thực tế gồm các sở ngành liên quan như: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, Liên minh HTX tỉnh… Qua quá trình đi thực tế, đoàn thống nhất áp dụng mô hình của TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, thực hiện theo hướng: UBND tỉnh, thành phố cho Liên minh HTX tỉnh vay một số vốn (ngân sách Nhà nước) nhất định, có thời hạn với lãi suất bằng không. Sau đó, Liên minh HTX tỉnh cho các Liên hiệp HTX, HTX và xã viên vay với lãi suất thấp. Quỹ ra đời không lấy lợi nhuận làm mục tiêu mà trên tinh thần hỗ trợ các dự án, phương án nhỏ của các Liên hiệp HTX, HTX và xã viên.

Theo đề án của Liên minh HTX tỉnh, nguồn vốn vay từ ngân sách Nhà nước là 30 tỷ đồng. Trước mắt, theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh mới chỉ hỗ trợ Liên minh HTX tỉnh 5 tỷ đồng, đồng thời Liên minh HTX huy động vốn của các thành viên 1 tỷ đồng. Trong quá trình hoạt động sẽ có đánh giá cụ thể và có sự điều chỉnh nguồn vốn.

- P.V: Những đối tượng nào được vay Quỹ này và định mức cho vay là bao nhiêu, thưa ông?

- Ông Mai Thanh Liêm: Sau khi Quỹ đi vào hoạt động, đối tượng được hưởng nguồn Quỹ này là các HTX, Liên hiêïp HTX và xã viên có năng lực sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động thuộc Tổ hợp tác, xã viên… Theo đề án, định mức cho vay tối đa là 30 triệu đồng/xã viên, pháp nhân (HTX) 500 triệu đồng/đơn vị. Quá trình thực hiện, tùy tình hình thực tế của nguồn vốn sẽ điều chỉnh mức cho vay cụ thể nhưng không vượt quá đề án. Tỷ lệ hỗ trợ vốn cho mỗi đề án bằng 70% giá trị của dự án, chủ dự án phải đảm bảo 30%. Các cá nhân, tập thể được vay theo phương thức tín chấp (đây là quỹ tín chấp đầu tiên của Liên minh HTX tỉnh).

- P.V: Hiện nay, việc thành lập Quỹ gặp khó khăn, vướng mắc gì thưa ông?

- Ông Mai Thanh Liêm: Đến nay, các thủ tục liên quan đến việc ra đời của Quỹ đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, vẫn còn vướng mắc một số vấn đề như: việc miễn thuế; quan hệ giữa các sở, ngành… Được biết, từ trước đến nay, nguồn Quỹ HTPT HTX từ Trung ương cho đến các địa phương đều được miễn thuế và đưa vào điều lệ cụ thể. Về phía tỉnh, hiện nay, Liên minh HTX tỉnh đang tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản xin ý kiến Bộ Tài chính về vấn đề này. Chúng tôi mong rằng, sau khi hoàn chỉnh hồ sơ đề án, UBND tỉnh sẽ sớm cho thành lập Quỹ để hỗ trợ vốn cho các HTX và xã viên phát triển sản xuất.

CẨM VÂN (Thực hiện) 

.

các thông tin tiện ích