CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ NHẤT

Diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã có những đổi thay đáng kể

Thứ Năm, 17/12/2009, 21:04 [GMT+7]
 Bà Phạm Thị Mấn

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Khánh Hòa lần thứ nhất nhằm tôn vinh những đóng góp của đồng bào DTTS trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), đảm bảo an ninh quốc phòng ở vùng nông thôn miền núi. Đây cũng là dịp để chúng ta nhìn nhận lại việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào DTTS. Trao đổi với phóng viên Báo Khánh Hòa xung quanh vấn đề này, bà Phạm Thị Mấn - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết: 

Những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, tỉnh đã tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, miền núi… Thông qua các Chương trình 134, 135 và các chương trình phát triển KT-XH, nâng cao đời sống đồng bào DTTS, miền núi như: cấp không thu tiền các loại giống cây lương thực, vật tư, phân bón, muối i-ốt, vở học sinh, trợ giá cây ăn quả, cây dược liệu, cây công nghiệp, trợ cước việc thu mua nông sản do đồng bào sản xuất, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên, trợ cấp y tế thôn, bản, khuyến khích cán bộ miền xuôi lên công tác ở miền núi…; đặc biệt là việc huy động sự tham gia của cả cộng đồng trong công tác giúp đồng bào miền núi thực hiện xóa đói giảm nghèo…, đời sống đồng bào ở miền núi Khánh Hòa đã có những bước chuyển biến đáng kể. Đến nay, 100% số xã miền núi đã có đường ô tô đi đến trung tâm xã và phần lớn các thôn; 100% số xã và trên 90% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. Hệ thống trường học, trạm y tế từng bước được xây dựng kiên cố và trang thiết bị tương đối đảm bảo, đáp ứng nhu cầu học tập và chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào…

Tuy đạt được kết quả trên, nhưng thực tế cho thấy KT-XH vùng đồng bào DTTS, miền núi phát triển chưa được như mong muốn. Nền kinh tế cơ bản vẫn là tự cấp, tự túc, cơ cấu chuyển dịch chậm. Trình độ tổ chức sản xuất và kỹ năng lao động của đa số người dân còn lạc hậu; sản xuất chưa gắn với thị trường; năng lực nội sinh còn yếu. Tỷ lệ hộ nghèo tuy có giảm qua từng năm nhưng vẫn còn cao so với bình quân chung của cả tỉnh. Về xã hội, chất lượng giáo dục các cấp còn thấp; một số bản sắc giá trị văn hóa chưa được phát huy tốt, mức hưởng thụ các thành quả văn hóa còn nhiều hạn chế; môi trường sống đang bị xâm hại, nhất là tài nguyên rừng bị tàn phá, nguồn nước có xu hướng cạn kiệt… Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trên có nhiều, nhưng trong đó có một nguyên nhân khá quan trọng là chuyển biến nhận thức của người dân về cung cách làm ăn mới còn chậm; tinh thần tự lực, vượt khó tự vươn lên trong cuộc sống của không ít người dân còn hạn chế.

- P.V: Qua việc thực hiện những chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, bộ mặt nông thôn và đời sống người dân vùng nông thôn miền núi của tỉnh đã có những chuyển biến như thế nào, thưa bà?

- Bà Phạm Thị Mấn: Việc thực hiện các chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về trình độ sản xuất, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào một cách bền vững, giảm khoảng cách phát triển giữa miền núi và đồng bằng. Quá trình thực hiện các chương trình thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả khả quan: diện mạo nông thôn miền núi ngày càng thay đổi, đời sống KT-XH của đồng bào DTTS ngày càng phát triển. Các xã đều đã có đầy đủ điện - đường - trường - trạm, người dân được đầu tư chăm lo sản xuất, vươn lên thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình… Nhìn chung, kinh tế miền núi đang từng bước phát triển theo hướng toàn diện, tạo tiền đề cho việc phát triển theo cơ chế thị trường, góp phần thúc đẩy nền kinh tế nhiều thành phần. Đến nay, hầu hết các huyện, xã, thôn miền núi trong tỉnh đã và đang chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa… qua đó cho thấy các chương trình đã được triển khai đúng định hướng, góp phần nâng cao đời sống của đồng bào các DTTS, miền núi trong tỉnh.

Từ năm 2003 - 2009, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS đã giảm đáng kể (2003: 47,74%; năm 2004: 46% và năm 2009: 26,93%). Có thể nói, bộ mặt vùng nông thôn miền núi đã có những chuyển biến tích cực. Do được tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện đồng bộ các chính sách về đất đai, nhà ở, tín dụng, văn hóa thông tin, y tế, giáo dục…, nên đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Hàng trăm hộ đồng bào đã từ bỏ lối sống du canh, du cư, ổn định cuộc sống và sản xuất ngay trên mảnh đất của mình, biết vươn lên làm giàu bằng nghị lực và ý chí, từng bước đẩy lùi đói nghèo và thoát nghèo bền vững.

- P.V: Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả từ các chương trình, chính sách dành cho đồng bào DTTS, tỉnh sẽ có những biện pháp gì để nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới, thưa bà?

- Bà Phạm Thị Mấn: Việc thực hiện các chương trình, chính sách dành cho đồng bào DTTS, miền núi những năm qua tuy đã đạt được những thành tích khả quan, song vẫn còn những tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới. Đó là, một số công trình thủy lợi, khai hoang làm ruộng lúa nước chưa phát huy hết hiệu quả; việc thu mua các mặt hàng nông sản do đồng bào sản xuất còn chậm, chưa kịp thời; việc giải quyết đất sản xuất cho hộ đồng bào theo Quyết định 134 chưa hợp lý; việc lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình chưa tốt; tinh thần tự lực, vượt khó tự vươn lên trong cuộc sống của không ít người dân còn hạn chế… Điều này cho thấy công tác kiểm tra, giám sát; công tác phối hợp cũng còn hạn chế; năng lực quản lý điều hành của hệ thống cán bộ cơ sở cũng còn bất cập… Vì vậy, để nâng cao hơn hiệu quả từ các chương trình, chính sách dành cho đồng bào DTTS, trong thời gian tới cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát; đặc biệt là sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tạo bộ mặt mới cho nông thôn miền núi. Mặt khác, cần tiếp tục thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở để đáp ứng yêu cầu về năng lực quản lý, điều hành và đồng bào các DTTS cũng cần phải tự tin, quyết tâm vươn lên trong cuộc sống.

- P.V: Xin cảm ơn bà!

NHÂN TÂM (Thực hiện) 

.

các thông tin tiện ích