TP. Nha Trang:

Khẩn trương phòng, chống cúm A/H1N1

Thứ Tư, 26/08/2009, 10:41 [GMT+7]

Để chủ động phòng, chống cúm A/H1N1, UBND TP. Nha Trang đã có kế hoạch chi tiết. Trao đổi với phóng viên Báo Khánh Hòa xung quanh vấn đề này, bà Nguyễn Thị Nhung - Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết:

Kế hoạch này nhằm chủ động phòng, chống dịch cúm A/H1N1, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, giám sát, phát hiện, xử lý cách ly, chuyển viện đối với các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm cúm A/H1N1 trên địa bàn thành phố. Đồng thời xã hội hóa công tác phòng, chống dịch cúm; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền để mọi tổ chức cá nhân, mọi người dân tự phòng, chống dịch cúm A/H1N1 cho bản thân, gia đình và cộng đồng; hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch cúm đối với các hoạt động học tập, sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân thành phố.

- P.V: Xin bà cho biết một số nội dung của kế hoạch này và việc tổ chức thực hiện?

- Bà Nguyễn Thị Nhung: Kế hoạch phòng, chống có 7 nội dung chính. Đó là công tác giám sát, phát hiện, xử lý dịch, công tác cách ly, chuyển viện, công tác truyền thông giáo dục, thông tin báo cáo tình hình dịch bệnh và việc xử lý cụ thể theo từng trường hợp… Việc tổ chức thực hiện kế hoạch này đã được các phòng ban liên quan của thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương thực hiện. Trong đó, đơn vị chịu trách nhiệm chính là Trung tâm Y tế và Phòng Y tế thành phố. Hai đơn vị này chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND thành phố phương án phòng chống dịch cúm A/H1N1 theo từng giai đoạn của dịch trên địa bàn. Bên cạnh đó, thành phố đang tiến hành củng cố và tăng cường hoạt động các Đội Phòng chống dịch cơ động, tăng cường công tác giám sát, theo dõi các trường hợp nghi nhiễm cúm A/H1N1 trong cộng đồng dân cư; chỉ đạo các cơ sở y tế trực thuộc kịp thời phát hiện, cách ly và nhanh chóng chuyển bệnh nhân nghi nhiễm cúm về cơ sở điều trị tuyến trên; tổ chức tập huấn cách xử lý và phòng ngừa lây nhiễm cúm A/H1N1 cho các cơ quan, phòng ban, đoàn thể, UBND các xã, phường, trường học, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà hàng, khách sạn…

Mặt khác, hiện nay đã đến ngày tựu trường nên lãnh đạo UBND thành phố cũng rất chú trọng đến việc phòng, chống dịch bệnh tại các trường học. UBND thành phố chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố kiện toàn Ban chỉ đạo công tác y tế trường học, đặt trọng tâm hoạt động vào việc xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch cúm A/H1N1, chỉ đạo các trường học, nhà trẻ, mẫu giáo công lập và ngoài công lập do Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cúm trong nhà trường. Thành phố cũng đã thiết lập 12 số điện thoại liên lạc của các cơ quan chức năng: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế,  Đội Y tế dự phòng, Văn phòng HĐND và UBND thành phố… để người dân thông báo kịp thời khi có biểu hiện nghi ngờ của dịch cúm.

- P.V: Thành phố sẽ có giải pháp gì nếu số lượng bệnh nhân đông, các cơ sở y tế không đảm bảo thu dung, cách ly điều trị?

- Bà Nguyễn Thị Nhung: Trong kế hoạch phòng chống, chúng tôi cũng đã tính đến trường hợp này. Lúc đó, UBND thành phố sẽ quyết định việc trưng dụng các cơ quan, trường học, doanh trại quân đội trên địa bàn thành phố để thành lập bệnh viện dã chiến hoặc khu điều trị tập trung, huy động các lực lượng cần thiết khác phối hợp phòng, chống dịch.

B.K (Thực hiện)

.

các thông tin tiện ích