Tăng cường hiệu quả ứng dụng CNTT vào cuộc sống

Thứ Sáu, 21/08/2009, 19:07 [GMT+7]

Tuy mới hoạt động một thời gian ngắn nhưng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nguồn lực công nghệ thông tin (NC-PTNLCNTT) trực thuộc Hội Tin học tỉnh đã và đang có đóng góp chung vào tiến trình phát triển CNTT của tỉnh. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã trao đổi với ông Ngô Duy Khánh - Giám đốc Trung tâm NC-PTNLCNTT về vấn đề này.

Phòng máy tính với cấu hình mạnh và thiết bị phụ trợ hiện đại ở Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nguồn lực Công nghệ thông tin.

- P.V: Xin ông cho biết một số thông tin về Trung tâm NC-PTNLCNTT?

- Ông Ngô Duy Khánh: Trung tâm NC-PTNLCNTT (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị trực thuộc Hội Tin học tỉnh, có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu giải pháp phần cứng và sản xuất sản phẩm phần mềm; tư vấn, phản biện và giám định các dự án CNTT; tập hợp và tổ chức chuyển giao các thành tựu khoa học chuyên ngành CNTT; đào tạo và liên kết đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành CNTT; nghiên cứu, thực hiện các đề tài ứng dụng khoa học chuyên ngành CNTT. Trung tâm là đơn vị hạch toán độc lập, được Sở Khoa học - Công nghệ cấp Chứng nhận số 01/2009/SKHCN. Trung tâm đã hoàn tất công tác tổ chức, có tài khoản và mã số thuế. Cơ sở vật chất của Trung tâm gồm 90 máy tính cấu hình mạnh, hệ thống thiết bị phụ trợ hiện đại, bảo đảm đáp ứng công tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực chuyên ngành cho tỉnh. Hiện nay, Trung tâm có sự cộng tác của 3 tiến sĩ, 7 thạc sĩ và gần 20 cử nhân, kỹ sư ngành CNTT. Đây là lực lượng khá hùng hậu và còn có khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, sản xuất và đào tạo đã đề ra. Ngoài ra, Trung tâm còn có các đơn vị liên kết tại các huyện, thị trong tỉnh, đủ năng lực thực hiện các dự án đào tạo trên quy mô toàn tỉnh.

Về công tác đối ngoại, Trung tâm có quan hệ hợp tác với nhiều cơ sở như: Trung tâm Phát triển CNTT Đại học (ĐH) CNTT TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Tin học - ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát triển công nghệ phần mềm - ĐH Nha Trang, Trường Sĩ quan Chỉ huy kỹ thuật Thông tin… và các đơn vị chuyên ngành CNTT tại các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh.

- P.V: Cùng với sự phát triển chung về kinh tế - xã hội của tỉnh, sự ra đời của Trung tâm có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển nguồn lực CNTT địa phương trong giai đoạn sắp tới, thưa ông?

- Ông Ngô Duy Khánh: Việc thành lập Trung tâm là một trong các chủ trương xã hội hóa hoạt động khoa học công nghệ của Ban Chấp hành Hội Tin học tỉnh nhiệm kỳ 2008 - 2013, nhằm đổi mới phương thức hoạt động của Hội và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trung tâm sẽ đóng vai trò hỗ trợ đặc biệt cho sự phát triển chung của tỉnh bằng việc tổ chức nghiên cứu công nghệ, nâng cao nguồn nhân lực để tăng cường hiệu quả ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực của cuộc sống, sản xuất kinh doanh tại địa phương, đặc biệt là cung ứng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sử dụng, khai thác cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Khánh Hòa là địa phương có hạ tầng cơ sở CNTT tương đối khá so với cả nước. Các cơ quan Nhà nước và cả xã hội đều rất quan tâm đến việc ứng dụng CNTT. Vấn đề là chúng ta phải luôn cải thiện cách thức khai thác, ứng dụng các thành tựu CNTT (thiết bị, phần mềm, nhân lực…) để tăng hiệu quả và giảm chi phí. Trung tâm hy vọng sẽ đóng vai trò tư vấn, hỗ trợ mọi mặt cho các cơ quan, đơn vị trong các hoạt động xây dựng giải pháp thiết bị, giải pháp phần mềm và lựa chọn nguồn nhân lực để ngày càng tối ưu hóa việc ứng dụng thành tựu CNTT vào hoạt động của từng cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Với đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên ngành cao, Trung tâm sẽ là lực lượng nòng cốt cho các dự án, các đề tài ứng dụng khoa học CNTT, các hoạt động đào tạo và chuyển giao thành tựu CNTT trong cuộc sống hàng ngày.

- P.V: Được biết, ngay sau khi thành lập, Trung tâm đã triển khai một số đề tài về CNTT. Theo ông, những đề tài này có ý nghĩa thế nào trong sự phát triển của đơn vị?

- Ông Ngô Duy Khánh: Ngay sau khi thành lập, Trung tâm bắt đầu lựa chọn để chuyển giao công nghệ theo tính bức thiết của từng chủ đề. Chủ đề đo đạc đất đai là một ví dụ. Trung tâm đang chuẩn bị đẩy nhanh tiến trình chuyển giao kỹ thuật ứng dụng phần mềm trong đo đạc đất đai cho cán bộ địa chính toàn tỉnh vào tháng 9-2009. Đây hiện là một nhu cầu lớn. Công tác tư vấn dự án cũng bước đầu được triển khai ngay sau khi ra mắt Trung tâm. Thời gian tới, công tác này sẽ tiếp tục được phát triển rộng và chuyên nghiệp hơn.

Trung tâm cũng đã lên kế hoạch xây dựng đề tài nghiên cứu phần mềm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những đề tài này đang trong giai đoạn xây dựng đề cương, sẽ được thực hiện từ năm 2010. Khi các đề tài này được triển khai, Trung tâm sẽ mở rộng lực lượng tham gia. Đây là chủ trương phù hợp với mục tiêu của Hội Tin học tỉnh nhằm huy động nguồn lực tri thức phục vụ sự phát triển của tỉnh.

Về xây dựng nguồn nhân lực CNTT, Trung tâm sẽ phối hợp với các đối tác chọn lựa nội dung, phương pháp và mức độ đào tạo để triển khai hình thức đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu xã hội. Với các đối tượng thanh niên tốt nghiệp cấp 3, việc đào tạo nghề ở mức độ Kỹ thuật viên CNTT là mục tiêu số 1. Với thời gian đào tạo tương đối ngắn và chi phí thấp, các em sẽ sớm tham gia thị trường lao động, đồng thời có cơ hội tiếp tục được học tập ngành CNTT bậc cao hơn như cao đẳng, ĐH. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng chi phí học tập cho từng gia đình và tạo cơ hội cho thanh niên tiếp tục vươn lên sau khi đi làm. Chúng tôi nghĩ rằng, đây là giải pháp khá tốt cho những thanh niên chưa vào ngay ĐH và giúp cung ứng ra thị trường lao động những nhân viên có tay nghề phù hợp. Với hệ thống thiết bị hiện đại cùng phương pháp sư phạm tiên tiến của đội ngũ cán bộ, Trung tâm hy vọng sẽ đóng vai trò tích cực trong việc đào tạo nguồn nhân lực CNTT cho tỉnh, gánh vác bớt gánh nặng đào tạo mà hiện các cơ sở Nhà nước còn chưa đáp ứng được hoàn toàn.

- P.V: Xin cảm ơn ông!

THÀNH LONG (Thực hiện)

.

các thông tin tiện ích