Quản lý tốt công tác đào tạo, sát hạch tại Khánh Hòa:

Góp phần đảm bảo an toàn giao thông

Thứ Sáu, 21/08/2009, 19:03 [GMT+7]

Làm tốt công tác quản lý đào tạo, sát hạch, góp phần giảm tai nạn giao thông.

Từ ngày 18 - 23-8, tại Khánh Hòa, Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức tập huấn về công tác quản lý, đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe (GPLX) cho các sát hạch viên (SHV) 18 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Đợt tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng, công tác tổ chức các kỳ sát hạch cũng như cập nhật văn bản quy phạm pháp luật sau khi Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) sửa đổi có hiệu lực. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Nguyễn Văn Quyền - Cục phó Cục Đường bộ Việt Nam về những nội dung trên.

- P.V: Xin ông cho biết, mục tiêu đợt tập huấn nâng cao chất lượng công tác quản lý, đào tạo, sát hạch và cấp GPLX?

- Ông Nguyễn Văn Quyền: Quốc hội đã thông qua Luật GTĐB sửa đổi năm 2008. Theo quy định của Luật, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 07 về quản lý, đào tạo, sát hạch và cấp GPLX để làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý trong phạm vi toàn quốc và định hướng các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp GPLX. Trên cơ sở này, Cục Đường bộ đã bổ sung bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết từ 300 câu lên 405 câu; một số nội dung về công tác quản lý cũng có điều chỉnh cho phù hợp với mục tiêu nâng cao chất lượng. Do đó, lực lượng SHV trong toàn quốc phải nắm được các quy định, văn bản, nội dung về sát hạch lý thuyết và rèn luyện lại kỹ năng thực hành lái xe. Đồng thời, nâng cao kiến thức về các văn bản pháp luật; nắm vững các nội dung câu hỏi sát hạch lý thuyết cũng như thực hành lái xe; cách tổ chức một kỳ sát hạch đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX trong toàn quốc.

- P.V: Ông đánh giá như thế nào về công tác sát hạch, cấp GPLX hiện nay?

- Ông Nguyễn Văn Quyền: Những năm qua, công tác quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp GPLX trong cả nước nói chung và Khánh Hòa nói riêng đã có những chuyển biến tích cực. Nội dung đào tạo đã được chuẩn hóa; công tác quản lý, giám sát các kỳ kiểm tra cũng như sát hạch được tăng cường. SHV cũng thường xuyên được cập nhật kiến thức. Toàn bộ quy trình sát hạch ô tô đã được thực hiện tại các Trung tâm có thiết bị chấm điểm tự động, tăng tính công bằng, minh bạch, khách quan, giảm đến mức thấp nhất tác động chủ quan của con người đến kết quả sát hạch. Do đó, chất lượng đào tạo, sát hạch của cả nước nói chung và Khánh Hòa nói riêng đã được nâng lên một bước so với trước đây. Các hiện tượng tiêu cực trong lĩnh vực này giảm nhiều.

- P.V: Ông đánh giá như thế nào về vai trò của công tác đào tạo, sát hạch và cấp GPLX đối với việc đảm bảo an toàn giao thông?

- Ông Nguyễn Văn Quyền: Công tác đào tạo, sát hạch là một phần rất quan trọng trong quá trình đào tạo và cấp GPLX. Quản lý tốt khâu này thì sẽ có tác động dây chuyền. Điều đó đòi hỏi công tác đào tạo, các cơ sở đào tạo và người học phải chấp hành tốt, đầy đủ nội dung, chương trình đào tạo và phải đạt được kỹ năng cần thiết. Thực tế, khi chuyển sang sát hạch ở các trung tâm có thiết bị chấm điểm tự động, qua quá trình theo dõi, chúng tôi nhận thấy, có khoảng 10 - 20% người có tên trong danh sách nhưng không đến sát hạch, bởi họ nhận thấy kỹ năng chưa đạt, cần tiếp tục ôn luyện để chờ tham gia kỳ sát hạch tiếp theo. Như thế, vai trò của sát hạch là rất quan trọng; có thể nâng chất lượng toàn bộ công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX. Ngoài ra, khi lái xe có trình độ, kỹ năng điều khiển phương tiện đạt chuẩn sẽ góp phần rất lớn trong việc đảm bảo an toàn giao thông khi điều khiển phương tiện trên đường.

- P.V: Xin cảm ơn ông!

NHÃ UYÊN (Thực hiện)

.

các thông tin tiện ích