Nha Trang :

Đầu tư thích đáng cho công tác thu gom chất thải

Thứ Ba, 04/08/2009, 16:21 [GMT+7]
 
 

ông Phạm Minh Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội MTĐT-KCN Việt Nam - kiêm Chủ tịch Hội MTĐT-KCN  miền Trung và Tây Nguyên.

Vừa qua, tại TP. Nha Trang, Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp (MTĐT-KCN) Việt Nam tổ chức hội nghị Hội MTĐT-KCN miền Trung và Tây Nguyên năm 2009. Hội nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý và triển khai các hoạt động môi trường tại các đô thị, khu công nghiệp. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Minh Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội MTĐT-KCN Việt Nam - kiêm Chủ tịch Hội MTĐT-KCN  miền Trung và Tây Nguyên xung quanh vấn đề này.

- P.V: Thưa ông, hiện nay, những bất cập về công tác quản lý, đầu tư các hạng mục trong lĩnh vực MTĐT là gì? Theo ông, hướng giải quyết vấn đề này như thế nào?

- Ông Phạm Minh Thắng: Hiện nay, việc áp dụng đơn giá đô thị cho từng khu vực là vấn đề bất cập nhất, song chưa có hướng giải quyết. Cụ thể, đô thị loại 1 ngang bằng với các đô thị loại đặc biệt nhưng chính quyền địa phương lại cho đô thị loại 1 áp dụng đơn giá của đô thị loại 2, 3. Ngoài ra, việc đầu tư các hạng mục MTĐT theo mức đầu tư của Chính phủ hiện nay chưa đồng bộ, đồng thời các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư cho các dự án đáp ứng nhu cầu cải thiện và xử lý môi trường tại các đô thị, khu du lịch, khu công nghiệp thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên còn rất hạn chế. Thông qua ý kiến phản hồi của các đại biểu tại hội nghị lần này, chúng tôi sẽ tổng hợp để chuyển đến các cơ quan, ban ngành Trung ương, đồng thời đề nghị Chính phủ, Nhà nước cần quan tâm, hỗ trợ cho các hội viên Chi hội khu vực miền Trung và Tây Nguyên để đầu tư vào các hạng mục xử lý MTĐT như: đầu tư các thiết bị chuyên dùng, các bãi chôn lấp rác thải, các lò đốt rác công nghiệp…

- P.V: Đến Nha Trang lần này, ông có nhận xét gì về công tác quản lý MTĐT của thành phố?

- Ông Phạm Minh Thắng: Công tác quản lý MTĐT tại TP. Nha Trang so với các đô thị khác tương đối tốt. Tuy nhiên, vấn đề bất cập hiện nay của Nha Trang là việc đầu tư các phương tiện chuyên dùng, xử lý rác thải như: xe thu gom rác thải, xe tưới nước đường, thùng rác công cộng… chưa đáp ứng được nhu cầu xử lý môi trường của một khu du lịch. Vì vậy, để Nha Trang thật sự trở thành thành phố xanh - sạch, là điểm du lịch hấp dẫn, chính quyền địa phương nói chung và Công ty MTĐT Nha Trang nói riêng cần đầu tư thích đáng cho công tác quản lý, thu gom chất thải xung quanh khu vực đô thị.

HIẾU LINH (Thực hiện)

 

.

các thông tin tiện ích